Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Понеділок, 18 жовтня, 14:06:38

План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

26.06.2013   07:57Агенцiя

Указ Президента України № 342/2013


Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

З метою забезпечення дальшої реалізації положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року №212 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”, постановляю:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого цим Указом.

3. Визнати такими, що втратили чинність, абзац третій статті 1 Указу Президента України від 24 березня 2012 року №212 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації” та План першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджений зазначеним Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

25 червня 2013 року


План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

1. З метою реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, приведення у відповідність з європейськими стандартами національного законодавства щодо діяльності інститутів громадянського суспільства, запровадження європейських механізмів контролю та сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, забезпечення їх сталого функціонування, а також сприяння розвитку форм місцевої демократії:

1) забезпечення за участю Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства супроводження у Верховній Раді України проектів законів України:

про місцевий референдум (реєстр. №0867);

Міністерство юстиції України,
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України

Термін – до прийняття Закону

про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення (реєстр. №0866);

Міністерство юстиції України

Термін – до прийняття Закону

2) удосконалення Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049, передбачивши, зокрема, розширення сфери застосування конкурсів для визначення отримувачів фінансової підтримки;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – липень 2013 року

3) підготовка та подання узагальненої інформації щодо фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049, а також рекомендацій щодо застосування Порядку;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – серпень 2013 року

4) розроблення з урахуванням висновків Європейської Комісії “За демократію через право” (Венеціанська Комісія) та подання в установленому порядку для внесення Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України проекту закону про свободу мирних зібрань;

Міністерство юстиції України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – вересень 2013 року

5) розроблення та подання в установленому порядку для внесення Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення” (нова редакція), передбачивши, зокрема, вдосконалення правового регулювання процедур проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення;

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – жовтень 2013 року

6) забезпечення підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо запровадження механізму державного замовлення на надання громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями соціальних послуг на конкурсних засадах, у тому числі пропозицій щодо внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу Україна, а також розроблення і внесення відповідних змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – листопад 2013 року

7) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо надання фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, молодіжним і дитячим громадським організаціям.

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – грудень 2013 року

2. З метою підвищення ефективності взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства та забезпечення умов їх співпраці на засадах партнерства і взаємовідповідальності:

1) запровадження проведення оцінки результатів діяльності органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів за напрямом “робота з громадськістю”;

Кабінет Міністрів України

Термін – серпень 2013 року

2) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо участі молодіжних громадських об’єднань у розробленні і реалізації державної молодіжної політики та програм, що стосуються молоді, а також пропозицій щодо активізації діяльності таких об’єднань у реалізації державної молодіжної політики та участі у програмах, що стосуються молоді;

Кабінет Міністрів України,
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – вересень 2013 року

3) забезпечення підготовки типового положення про структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, передбачивши функції щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики та сприяння розвитку громадянського суспільства;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – вересень 2013 року

4) проведення оцінки стану імплементації вимог Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства,
Міністерство екології та природних ресурсів України

Термін – вересень 2013 року

5) проведення аналізу практики забезпечення структурними підрозділами органів виконавчої влади, відповідальними за зв’язки з громадськістю, виконання функцій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики, та за результатами аналізу здійснення додаткових заходів щодо вдосконалення роботи таких підрозділів, їх належного, у тому числі організаційно-технічного та кадрового, забезпечення;

Кабінет Міністрів України,
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – жовтень 2013 року

6) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації про створення та діяльність громадських рад, утворених при центральних і місцевих органах виконавчої влади, а також пропозицій щодо комплексу системних заходів з удосконалення їх роботи, у тому числі з питань правового регулювання процедур взаємодії громадських рад та органів виконавчої влади;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – листопад 2013 року

7) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації про проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю, а також пропозицій щодо вдосконалення практики їх проведення;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – листопад 2013 року

8) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо розроблення і внесення в установленому порядку проектів регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – грудень 2013 року

9) підготовка і проведення міжнародної науково-практичної конференції з питань впровадження європейських стандартів щодо взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, а також наукових конференцій і круглих столів з питань розвитку громадянського суспільства;

Національний інститут стратегічних досліджень,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – грудень 2013 року

10) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо виконання в Україні Конвенції про права інвалідів.

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – грудень 2013 року

3. З метою впровадження практики волонтерства, забезпечення сприятливих умов для його розвитку:

1) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо стану виконання Закону України “Про волонтерську діяльність” і пропозицій стосовно його вдосконалення;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – вересень 2013 року

2) опрацювання питання стосовно розроблення державної цільової програми розвитку волонтерської діяльності, зокрема, щодо:

сприяння проведенню заходів національного значення, спрямованих на популяризацію волонтерського руху, визнання праці та суспільних досягнень волонтерів, проведення щорічного конкурсу “Волонтер року”;

соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної профілактики, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного середовища;

розвитку волонтерського руху у сфері фізичної культури і спорту.

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства,
Міністерство соціальної політики України,
Міністерство молоді та спорту України,
Міністерство культури України

Термін – жовтень 2012 року

4. Для підвищення рівня громадянської та правової культури:

1) розроблення і схвалення стратегії сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні;

Кабінет Міністрів України,
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Термін – грудень 2013 року

2) забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;

Кабінет Міністрів України,
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – грудень 2013 року

3) організація взаємодії з громадськими об’єднаннями щодо методичного забезпечення просвітницької діяльності серед населення.

Міністерство юстиції України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – грудень 2013

5. З метою створення організаційно-правових умов для належної реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства:

1) розроблення за участю громадськості та здійснення заходів із реалізації у 2013 році положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, а також підготовка за участю громадськості звітів щодо реалізації Стратегії;

Центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Термін – липень 2013 року

2) розроблення та затвердження порядку планування і моніторингу реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, передбачивши механізм залучення громадськості до розроблення центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями заходів із реалізації положень Стратегії та підготовки звітів щодо її реалізації.

Кабінет Міністрів України

Термін – серпень 2013 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 червня 2013 року №342/2013

http://www.president.gov.ua/documents/15829.html

Останні новини Чернігівщини

Реконструкція мосту через річку Удай біля Прилук поступово виходить на фініш

Реконструкція мосту через річку Удай біля Прилук поступово виходить на фініш 12:23

Оновлення мосту через річку Удай біля міста Прилуки на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка поступово виходить на фінішну пряму.

“Сіверські клейноди” на “GOLDenFest”

“Сіверські клейноди” на “GOLDenFest” 09:57

З 15 по 18 жовтня 2021 року у Славутичі проходить ІІІ Міжнародний фестиваль для людей поважного віку “GOLDenFest”.

«Політична шахівниця» №3. Хто може стати претендентом на округ померлого Антона Полякова?

«Політична шахівниця» №3. Хто може стати претендентом на округ померлого Антона Полякова? 09:42

Представляємо увазі наших читачів черговий випуск проекту «Політична шахівниця», присвяченого ключовим подіям, явищам та тенденціям суспільно-політичного життя Чернігівщини.

 Ніжинська спортсменка Наталя Чистякова знову чемпіонка

Ніжинська спортсменка Наталя Чистякова знову чемпіонка 09:38

17 жовтня, Наталя Чистякова стала чемпіонкою світу з самбо до 21 року на змаганнях у Греції.

Вийшов у світ новий випуск часопису «Літературний Чернігів»

Вийшов у світ новий випуск часопису «Літературний Чернігів» 09:35

У чергове число щоквартального мистецького журналу лiтературної спілки «Чернiгiв» влилася проза молодих. Але про все по порядку.