Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Субота, 31 липня, 22:30:02

Влітку минулого року оздоровлено 16694 дитини міста Чернігова, або 73,3 % від загальної кількості

28.01.2015   11:50

Про підсумки оздоровчої кампанії дітей та молоді м. Чернігова за 2014 рік на розширеній міській нараді 28 січня інформував начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради Валерій Семенець.

Упродовж останніх одинадцяти років питанню забезпечення дітей та учнівської молоді літнім оздоровленням та відпочинком приділяється значна увага з боку державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядуван­ня. Адже турбота про здоров'я дітей є чи не основним показником ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Отже, головним завданням сьогодні є ефективне поєднан­ня зусиль органів влади, підприємств та установ міста щодо організації оздо­ровлення дітей з метою покращення якості надання оздоровчих послуг та збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлен­ня, і перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтри­мки.

В. Семенець підкреслив, що у місті забезпечено функціонування дієвої системи, до складу якої, крім відділу у справах сім‘ї та молоді, входять: управління освіти, управління охорони здоров’я, міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, Деснянська та Новозаводська районні у м. Чернігові ради (служби у справах дітей і управління праці та соціального за­хисту населення).

Ключовим аспектом цієї діяльності є взаємообмін інфор­мацією та координація спільної роботи. Прикладом такої спільної роботи є діяльність міської комісії з перевірок оздоровчих закладів щодо їх готовності до прийому дітей на літній відпочинок та оздоровлення, персональний склад якої затверджено розпорядженням міського голови. Функції щодо збору, уза­гальнення даних перебігу оздоровчої кампанії та інформування з цих питань покладено на наш відділ.

З метою забезпечення скоординованої діяльності та виконання усіх по­ставлених завдань щодо проведення оздоровчої кампанії, був розроблений та затверджений план заходівщодо організації літнього оздоровлення та відпо­чинку дітей м. Чернігова влітку 2014 року, основні складові якого:
-  проведення підготовчих заходів;
-  забезпечення першочергового та максимально можливого оздоров­лення дітей соціально уразливих категорій;
-  забезпечення повноцінного медичного обслуговування, виховної та профілактичної роботи;
-  обмін інформацією щодо перебігу оздоровчої кампанії, висвітлення її у засобах масової інформації та забезпечення відповідної звітності.

А аналізувати перебіг та підсумки оздоровчої кампанії прийнято за та­кими показниками:
-   кількість дітей, яким надані оздоровчі та відпочинкові послуги (в т.ч. дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки);
-   місцева оздоровча база;
-   фінансове забезпечення оздоровчої кампанії.

Сьогодні в місті проживають 22785 дітей шкільного віку. Задачі, що ставилися Президентом та Урядом країни, - це охоплення заходами оздоровлення та відпочинку не менше, ніж 73% дітей. Влітку 2014 року було оздоровлено 16694 дитини, або 73,3% від загальної кількості.

Доповідач вказав на деякі труднощі при виконанні планових завдань, а саме:
-    подорожчання послуг закладів відпочинку та оздоровлен­ня;
-    втрата оздоровчої бази АРК;
-    відмова батьків від оздоровлення дітей далеко від місця проживання у зв’язку із ситуа­цією у країні;
-    недосконалість на загальнодержавному рівні системи обліку дітей, що оздоровлюються.

Значну частину дітей, які отримали послуги оздоровлення та відпочинку, склала учнівська молодь соціально уразливих категорій, зокрема:
-    діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
-    інваліди;
-    постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-    діти з багатодітних та малозабезпечених сімей;
-    діти, які перебувають на диспансерному обліку;
-    обдарована та талановита учнівська молодь.

У результаті цієї роботи понад 3 тисячі дітей цих категорій було охоп­лено заходами літнього відпочинку.

Місцеву оздоровчу базу влітку цього року складали:
-    Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений гай»;
-    відділення дитячого оздоровлення санаторного типу «Дружба» Чер­нігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради;
-    заклад охорони здоров'я «Реабілітаційний центр «Відродження»;
-    34 пришкільні табори.

Усього на місцевій оздоровчій базі отримали послуги відпочинку та оздоров­лення 2982 дитини.

Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій “Зе­лений гай”, що розташований у со­сново-березовому лісі біля річки Білоус в районі Старої Подусівки, прийняв цього літа на оздоровлення 480 дітей, серед них 150 дітей з міста Чернігова. У Центрі медико-соціальної реабілітації “Відродження” було оздоровлено 90 дітей нашого міста. У відділенні дитячого оздоровлення санаторного типу «Дружба» Чер­нігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради оздоровлено 540 че­рнігівських дітей.

Влітку працювало 34 пришкільних табори. Педагоги шкіл разом з пра­цівниками комунального підприємства «Шкільне» забезпечили повноцінний відпочинок 1827 юним чернігівцям у червні минулого року. Це 8 % від загальної кілько­сті дітей шкільного віку. Пришкільні табори виконують дуже важливу соціальну функцію - забезпечення змістовним дозвіллям дітей, триразовим гарячим збалансованим та раціональним харчу­ванням, відпочинком, культурною, програмою та медичним обслуговуван­ням. Це дає підстави відносити такий вид діяльності до нормативно визначе­ного літнього відпочинку в закладах з денним перебуванням.

При організації цієї роботи керівники шкіл відповідально ставилися до першочергового зарахування у пришкільні табори учнів пільгових категорій. Всього було оздоровлено 938 дітей пільгових категорій: 44 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклуван­ня, 49 дітей - інвалідів, 306 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 339 дітей талановитих та обдарованих, 2 дитини батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків, 49 - постраждалих від Чорнобильської ката­строфи, 149 - що перебувають на диспансерному обліку.

Спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та мо­лоді спільно з волонтерами були проведені профілактичні заходи та індиві­дуальну роботу у відділенні дитячого оздоровлення санаторного типу «Дру­жба» Чернігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради та облас­ному дитячому протитуберкульозному санаторії «Зелений гай». Всього під час літнього відпочинку проведено 31 соціально-профілактичний захід, в яких взяли участь близько 711 дітей, надані більше тисячі соціальних пос­луг. Проведено 79 ігротек на вулицях міста, охоплено 1293 дитини.

З міського бюджету на проведення оздоровчої кампанії в 2014 році бу­ло використано 2,221 млн. грн. З них: 453,6 тис. грн. - на організацію оздоровлення дітей міста в закладі охорони здоров'я «Реабілітаційний центр «Відродження»; 1,048 млн. грн. - на організацію оздоровлення дітей у відділенні дитячого оздоровлення санаторного типу «Дружба» Чернігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради та 587,6 тис. грн. - на відпо­чинок школярів у пришкільних таборах, 97,4 тис. грн. - на відпочинок шко­лярів в оздоровчому таборі "Дивосвіт" за направленням управління освіти Чернігівської міської ради та 33,6 тис. грн. - на відпочинок дітей в оздоров­чому таборі "Дивосвіт" за направленням відділу у справах сім'ї та молоді Че­рнігівської міської ради.

Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, одним з основних суб'єктів оздоровчої роботи в місті, цього року також було оздоровлено 1885 дітей та витрачено 5438,00 тис. грн. Діти, чиї батьки є страхувальниками фонду, мали можливість відпочити влітку в оздоровчих закладах як у межах, так і за межами області.

Відділом у справах сім’ї та молоді Чернігівської міської ради діти на­правлялися на оздоровлення та відпочинок до кращих оздоровчих закладів України: Українського дитячого центру «Молода гвардія» за путівками, на­даними Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, а також до дитячого санаторію «Сперанца» (смт. Сергіївка Одеської області), дитячого оздоровчого закладу «Космос» (м. Миколаїв) та дитячих санаторіїв та таборів «Сузір’я», «Остреч», «Дивосвіт» (Чернігівська область) за путівками, нада­ними управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації. Таким чи­ном, відділ здійснив оздоровлення понад 170 дітей міста соціально уразливих категорій, серед них: 31 дитина сирота та позбавлені батьківського піклуван­ня, 67 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 3 дитини перебувають на д/обліку, 3 дитини-інваліда, 72 дитини талановитих та обдарованих.

Внаслідок збільшення вартості оздоровчих послуг та харчування в минулому році не вдалося збільшити кількість оздоровлених дітей за бю­джетні кошти. Заплановане на поточний рік державними органами влади подальше планове збільшення кількості оздоровлених дітей при запланова­ному скороченні фінансування є досить складним до виконання на місцях без державної підтримки, зазначив доповідач.

Виконати планові показники 2014 році вдалося за­вдяки значному внеску в оздоровлення чернігівських дітей профспілок, гро­мадських організацій, благодійних фондів та релігійних громад, які організо­вують традиційний відпочинок для дітей як на курортах України, так і за її межами.

В цьому контексті варто згадати обласне відділення Дитячого фонду України та римо-католицьку громаду, які направляють дітей соціально- вразливих категорій для оздоровлення за кордон, а саме до Італії, Польщі, Швейцарії та ін.

Для успішного здійснення оздо­ровчої кампанії 2015 року, за словами В. Семенця, необхідно вирішення наступних питань:

- забезпечення чіткого планування та координації діяльності виконав­чих органів міської ради щодо проведення оздоровчої кампанії поточного року;

- подальше сприяння першочерговому оздоровленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постражда­ли внаслідок чорнобильської катастрофи, дітей з багатодітних та малозабез­печених сімей, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, які перебувають на диспансерно­му обліку, а також обдарованих і талановитих дітей,

- відпрацювання ефективної системи персонального обліку дітей, що охоплюються заходами відпочинку та оздоровлення, в тому числі й дітей со­ціально уразливих категорій;

- більш активне висвітлення ходу оздоровлення дітей міста в засобах масової інформації.

Останні новини Чернігівщини

За минулу добу в Чернігівській області виявлено 20 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Чернігівській області виявлено 20 нових випадків COVID-19 15:56

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 31 липня в області зафіксовано 20 нових випадків COVID-19.

На Чернігівщині знайшли рідкісну червонокнижну рослину

На Чернігівщині знайшли рідкісну червонокнижну рослину 13:00

Попри страшну спеку, експедиції Київського еколого-культурного центру за рідкісними рослинами тривають.

Чернігівський мандрівник має намір пішки перетнути Україну з заходу на схід

Чернігівський мандрівник має намір пішки перетнути Україну з заходу на схід 12:45

Відомий чернігівський мандрівник, журналіст і письменник Олександр Волощук розпочинає піший похід із крайньої західної точки України до крайньої східної. За два місяці він планує пройти 1800 км.

Прилучани ярмаркуватимуть три дні напередодні Дня незалежності

Прилучани ярмаркуватимуть три дні напередодні Дня незалежності 12:30

Цьогоріч Прилуки заполонять народні мелодії та радісний гамір урочистостей тридцятої річниці до Дня Незалежності.

15 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дитини. Апеляційний суд залишив без змін вирок дядьку-гвалтівнику

15 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дитини. Апеляційний суд залишив без змін вирок дядьку-гвалтівнику 11:45

Чернігівський апеляційний суд підтримав позицію ювенального прокурора і залишив без змін вирок Ніжинського міськрайонного суду від 01.04.2021.