Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Субота, 27 лютого, 14:35:45

На "гарячій ліній" - питання податку на прибуток

26.09.2015   11:19Агенцiя

ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області проведено сеанс «гаряча лінія» на актуальні питання з податку на прибуток. На запитання платників відповідала начальник відділу податку на прибуток Ольга Зубок.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

Питання 1: Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток, якщо підприємство здійснює платежі, які згідно з правилами бухгалтерського обліку визнаються роялті, а для цілей оподаткування  - не визнаються роялті ?

Відповідь: Якщо підприємство здійснює платежі, які згідно з правилами бухгалтерського обліку визнаються роялті і відповідно відносяться на витрати у періоді їх виникнення, а для цілей оподаткування податком на прибуток такі платежі не визнаються роялті, то підприємство не повинне коригувати фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на різниці, встановлені п.п.140.5.5-140.5.7 п.140.5 ст.140 Податкового кодексу України.

Питання 2: Чи потрібно сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів за 2013 р., якщо рішення про їх виплату прийнято загальними зборами у квітні 2014 р., а фактичну виплату було здійснено у травні 2015 р. ?

Відповідь: Порядок оподаткування дивідендів, виплачених після 01.01.2015 р., здійснюється за правилами, встановленими пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу.
Так, згідно із зазначеним підпунктом емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
Зазначений авансовий внесок сплачується до/або одночасно з виплатою дивідендів, тобто авансовий внесок необхідно сплатити не пізніше дати виплати дивідендів.

Водночас у разі якщо підприємство нарахувало та сплатило авансовий внесок після прийняття рішення про виплату дивідендів, тобто у 2014 р., відповідно до вимог п. 153.3 ст. 153 Кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.), то під час їх виплати у травні 2015 р. авансовий внесок не сплачується.

Питання 3: Як включаються неприбуткові організації контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій ?

Відповідь: Пунктом 34 підр.4 р.XX «Перехідні положення» Кодексу визначено, що неприбуткові організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом №652-VIII, що відповідають вимогам п.133.4 ст.133 Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Неприбуткові організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом №652-VIII, що не відповідають вимогам п.133.4 ст.133 Кодексу, з метою включення до нового Реєстру зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу (п.35 підр.4 р.XX «Перехідні положення» Кодексу).

Відповідно до п.35 підр.4 р.XX «Перехідні положення» Кодексу неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами п.133.4 ст.133 Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Питання 4: Акціонери товариства на загальних зборах прийняли рішення виплатити дивіденди за 2014 р. Враховуючи дефіцит коштів, акціонери погодилися на отримання дивідендів у вигляді продукції власного виробництва (сільськогосподарської техніки). Як у такому випадку розрахувати суму авансового внеску при виплаті дивідендів?

Відповідь: З 01.01.2015 р. порядок оподаткування дивідендів зазнав змін. Порядок сплати авансових внесків при виплаті дивідендів регулюється п. 57.11 ст. 57 Кодексу. Ці правила застосовуються і у випадках виплати дивідендів за підсумками попередніх років.
У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 Кодексу (пп. 57.11.1 п. 57.11 ст. 57 Кодексу).

Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Згідно з пп. 57.11.2 Кодексу авансовий внесок при виплаті дивідендів розраховується не з усієї суми дивідендів, а з суми перевищення дивідендів, які підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди. Зазначене правило застосовується лише у разі якщо грошові зобов’язання за відповідний рік погашено.

У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (окрім випадків, передбачених пп. 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 Кодексу), базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, визначена в рішенні про виплату дивідендів, або вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами в операціях, визнаних згідно зі ст. 39 Кодексу.

Грошовим зобов’язанням у такому разі є сума податкових зобов’язань з податку на прибуток, самостійно нарахованих платником у декларації з податку на прибуток за звітний рік, за підсумками якого виплачуються дивіденди.

Отже, при виплаті дивідендів у формі, відмінній від грошової, базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати. При цьому якщо сума дивідендів, тобто вартість продукції, не перевищує суму значення об’єкта оподаткування податком на прибуток у декларації за 2014 р., то авансовий внесок при їх виплаті не сплачується. У  разі якщо сума дивідендів є більшою від суми об’єкта оподаткування, то авансовий внесок нараховується на суму перевищення дивідендів над значенням об’єкта оподаткування і сплачується до/або разом з такою виплатою. 

Питання  5: Підприємство - платник щомісячних авансових внесків у 2014 р. перебувало на консолідованій сплаті податку на прибуток, авансові внески з податку на прибуток філії підприємства сплачували самостійно. Яким чином авансові внески, сплачені філіями у січні -  лютому 2015 р., можуть бути враховані у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток за 2015 р., адже філії вже не є платниками податку на прибуток?

Відповідь: Так, починаючи з 01.01.2015 р. Кодексом не передбачено консолідовану сплату податку на прибуток, крім того, філії підприємств вже не є самостійними платниками податку на прибуток.

Платники, які застосовували консолідовану сплату податку на прибуток, та їх відокремлені підрозділи повинні були забезпечити сплату авансових внесків у січні –лютому 2015 р. за місцем реєстрації головного підприємства (юридичної особи) і його відокремлених підрозділів у сумі, розрахованій, відповідно, в консолідованій податковій декларації і розрахунках податкових зобов’язань відокремлених підрозділів за звітний період – 2013 рік.

Сплачені авансові внески головним підприємством у січні – лютому 2015 р. будуть враховані ним у зменшення податкового зобов’язання, задекларованого в декларації за 2015 рік.

Водночас, враховуючи те, що показники діяльності структурних підрозділів цього підприємства, що відтепер втратили статус платників податку на прибуток, беруть участь у формуванні фінансового результату по підприємству згідно з даними бухгалтерського обліку, то сплачені такими підрозділами авансові внески у січні — лютому 2015 р. зменшать податкове зобов’язання такої юридичної особи в декларації за 2015 рік.
Тобто, суми авансових внесків, сплачені філіями підприємства, будуть враховані при формуванні фінансового результату згідно з даними бухгалтерського обліку та зменшать податкове зобов’язання такої юридичної особи в декларації за 2015 рік. 

Питання 6: Платник податку на прибуток на загальних підставах планує з 01.10.2015 р. перейти на спрощену систему оподаткування. За який період такому підприємству слід подати декларацію з податку на прибуток?

Відповідь: У разі переходу платника податку на прибуток на спрощену систему оподаткування такий платник у терміни, встановлені для квартального звітного періоду, зобов’язаний подати податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого платник переходить на спрощену систему оподаткування.

Таким чином, оскільки платник податку на прибуток переходить на спрощену систему оподаткування з 01.10.2015 р., декларацію з податку на прибуток йому необхідно подати за три квартали 2015 р., тобто не пізніше 09 листопада 2015 року.

Питання 7: Чи повинен платник податку сплачувати авансові внески, якщо в картці особового рахунку наявна переплата з податку на прибуток ?
Відповідь: В січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток за старими правилами. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень - травень 2016 року обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток за 2014 звітний (податковий) рік.

Відповідно до п.43.1 ст.43 Кодексу надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

Зарахування надміру сплачених грошових зобов’язань платника з податку на прибуток, що обліковуються на основному рахунку (для сплати грошового зобов’язання з податку на прибуток за декларацією) такого платника, у сплату щомісячних авансових внесків, що обліковуються на окремому рахунку (для сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток) платника, може бути здійснене на підставі поданої платником відповідної заяви про таке зарахування (п.43.3 ст.43 Кодексу).

Зарахування надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на прибуток  в межах одного рахунку платника, на якому обліковуються авансові внески, може бути здійснене в автоматичному режимі (без заяви платника).

Сектор комунікацій
ДПІ у м. Чернігові

Останні новини Чернігівщини

АМКУ став на захист конкуренції на ринку постачання природного газу в Чернігівській області

АМКУ став на захист конкуренції на ринку постачання природного газу в Чернігівській області 13:00

25 лютого Антимонопольним комітетом України надано Чернігівській обласній державній адміністрації обов’язкові для розгляду рекомендації щодо суб’єктів господарювання на ринку постачання природного газу.

Чернігівщина – у трійці регіонів-лідерів підсумкового рейтингу щодо дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики

Чернігівщина – у трійці регіонів-лідерів підсумкового рейтингу щодо дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики 12:30

За даними Аналітичного звіту за 2020 рік, які щорічно готує Державна регуляторна служба України, Чернігівщина посіла 3 місце в підсумковому рейтингу дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики.

Деклараційна кампанія - 2021: кому декларацію подавати не потрібно

Деклараційна кампанія - 2021: кому декларацію подавати не потрібно 11:52

Згідно з п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) в таких випадках:

Вшановуючи ювілей Лесі Українки

Вшановуючи ювілей Лесі Українки 11:35

25 лютого в день народження видатної української письменниці, на сцені Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка відбувся показ вистави «Саронська квітка, або Інша сторона гріха» за творами Лесі Українки, присвячений відзначенню 150-ї річниці від дня народження відомої далеко за межами України поетеси і культурної діячки.

"Борімося – поборемо, нам Бог помагає!" 11:06

Ще одна сумна дата додалась до календаря трагічних подій України. З 2020 року, 26 лютого в нашій державі відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.