Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Субота, 1 жовтня, 10:29:21

Інформаційний дайджест від податкової

27.02.2014   18:04

Декларування доходів громадян
З 1 січня  2014 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, яка триватиме до 1 травня. 

Декларування доходів – це:
- виконання громадянином свого конституційного обов’язку;
- індивідуальний внесок у  добробут держави;
- реалізація права громадян на податкову знижку.                                                                              
У річній податковій декларації про майновий стан і доходи громадяни повинні відобразити наступні доходи:
-  інвестиційний прибуток,
-  іноземні доходи,
- спадщина,
- доходи від підприємницької діяльності,
- доходи від провадження незалежної професійної діяльності,
- доходи, отримані від двох і більше податкових агентів і при цьому загальна     
   річна сума таких оподатковуваних  доходів перевищує 137640 грн.;
- доходи, отримані від особи, яка не є податковим агентом, від інших
  фізичних осіб (резидентів або нерезидентів):
- доходи попередніх періодів (самостійно виявлені),
- оренда майна фізичної особи,
- подарунки,
- доходи від операцій з продажу (обміну) нерухомого майна,
- доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого майна,
- доходи, отримані від будь-яких переходів права власності на об’єкти  
  рухомого майна,
- доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції;
- окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при нарахуванні чи виплаті:
- доходи у вигляді неустойки (штрафів, пені),
- сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності,
- невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної      
  допомоги,
- непогашена частина податку з суми, наданої під звіт, у разі припинення   
  трудових відносин,
- додаткові блага від третьої особи,
-  суми боргу платника податку,
-  нецільова благодійна допомога понад установлену норму (у 2013 р.- 1610         
   грн.),
- сума недоплати податку у разі припинення   рудових відносин,
- кошти або майно, отримані як хабар.
Шановні громадяни! ДПІ у м. Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області  закликає платників сумлінно виконати свій громадянський обов’язок та задекларувати  свої доходи.  Нагадуємо, що своєчасно сплачені податки – це шлях до підвищення добробуту кожного.

Особливості адміністрування збору за спеціальне використання води

Відповідно до ст. 326 Податкового кодексу України водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води та збір для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту – починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.
Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок Збору та коефіцієнтів.
За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.
Збір для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок збору.
Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.
За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, збір сплачується у двократному розмірі.
У разі якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, Збір обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.
Згідно зі ст. 327 Кодексу у разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води Збір обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок Збору та коефіцієнтів.
За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води Збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

Порядок сплати Збору визначено статтею 328 Кодексу. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формами, затвердженими наказом Мінфіну України від 21.12.2012 N 1403, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за N 123/22655.

Податкові декларації збору подаються платниками збору контролюючим органам за місцем податкової реєстрації у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (підпункт 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 Кодексу).

Податкова декларація збору для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.
Збір сплачується платниками збору за місцем податкової реєстрації у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 Кодексу).
Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.
На підставі п. 328.9 ст. 328 Кодексу контролюючі органи у разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців подають інформацію про таких платників збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із статтею 55 Водного кодексу України – припинити право на спеціальне водокористування.
Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань зі збору є за:
- I квартал п. р.: 12 травня та 20 травня 2014 року відповідно;
- II квартал п. р.: 11 серпня та 19 серпня 2014 року відповідно;
- III квартал п. р.: 10 листопада та 19 листопада 2014 року відповідно;
- IV квартал п. р.: 9 лютого та 19 лютого 2015 року відповідно.

Боремося з тіньовим  сектором економіки разом


Останнім часом  нам все частіше доводиться зустрічатися з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин. Такі факти виявляються під час перевірок суб’єктів господарювання, зокрема, що працюють у галузях торгівлі, транспорту, будівництва, послуг.
За словами начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у м. Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області  Максима Пушкаря використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення громадянина права на працю, на відпочинок, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.
За використання «нелегалів», не укладення чи несвоєчасну реєстрацію трудових договорів між підприємцями та найманими працівниками передбачена адміністративна відповідальність – накладання штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1700грн.).
У разі виявлення під час перевірки фактів порушення працедавцем законодавства щодо укладення трудового договору, якщо ці дії призвели до нарахування, утримання та сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб, до нього застосовуватимуться штрафні санкції у розмірі 25 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання. А при повторному порушенні протягом 1095 днів – 50 відсотків (ст. 123 Податкового кодексу України).

До речі, з початку року працівниками інспекції легалізовано 81 робоче місце. Залучено до державної реєстрації 13 осіб. За результатами проведеної роботи надходження до бюджету складають  7,8 тис.грн.
Легалізація заробітної плати та найманих працівників залишається одним з напрямків боротьби з тіньовим сектором економіки.
Згідно зі ст. 95 Кодексу законів про працю мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати, державна соціальна гарантія, обов'язкова на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і фізичних осіб. Тому суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити своїм працівникам мінімальний розмір заробітної плати, який з 1 січня становить 1218 грн.

Однак, доволі часто, законодавчі норми з питань оплати праці працедавцями порушуються і заробітна плата виплачується нижче законодавчо встановленого розміру, або минаючи бухгалтерію - в "конверті".

З початку року  на засіданнях робочих  груп в інспекції заслухано 39 керівників підприємств, які виплачують заробітну плату, нижче  законодавчо встановленого рівня.
Закликаємо громадян і працедавців всіх форм власності не порушувати законодавство та відмовитися від виплат найманим працівникам заробітної плати в "конвертах".

Податок на прибуток: звітуємо та сплачуємо за 2013 рік


"Наказом Міністерства доходів і зборів України  від 30.12.2013 р. № 872 затверджена нова форма декларації з податку на прибуток, за якою Міндоходів рекомендує подавати звітність за підсумками 2013 року платникам податку на прибуток» - зазначила начальник відділу податку на прибуток ДПІ у м. Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області Ольга Зубок.
Нова форма декларації з податку на прибуток підприємства удосконалена відповідно до змін у Податковому кодексі України. У декларації враховані нові правила обліку цінних паперів, передбачена можливість самостійного виправлення помилок за авансовими внесками з податку на прибуток, коригування податкових зобов’язань платника податків для цілей трансфертного ціноутворення.
Нагадуємо, що граничний термін подання річної декларації з податку на прибуток за 2013 рік — 3 березня 2014 року, а сплати – 11 березня 2014 року.
Виходячи з положень п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток разом з річною податковою декларацією має подавати річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Така фінансова звітність включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.
Платники податку на прибуток – малі підприємства та юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу, подають разом з річною податковою декларацією скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Отримали дохід за кордоном – задекларуйте його

ДПІ у  м. Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області  інформує, що громадяни, які протягом  2013 року отримали іноземні доходи, в обов’язковому порядку повинні до 1 травня поточного року подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи до органу Міндоходів за місцем реєстрації.
У разі якщо на території України діють міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з країною отримання іноземних доходів, то платник податку може зменшити суму нарахованого у річній податковій декларації податку на доходи фізичних осіб на суму податків, сплачених за кордоном. При цьому сума такого зменшення не може перевищувати суму податку, розраховану із суми загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
Але, відповідно до п.13.5  ст.13 Податкового кодексу для отримання права на  зарахування податків та зборів, сплачених за межами  України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий  дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу  та/або об’єкт оподаткування. Зазначена  довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними  договорами України.
Крім того, до 1 серпня цього року громадянам необхідно сплатити з суми задекларованих доходів податок на доходи фізичних осіб. Вказана норма передбачена  ст. 179 Податкового кодексу України.

Останні новини Чернігівщини

білорусь біля України готує аеродроми, казарми та залізницю для військ рф 21:53

У білорусі спостерігається розбудова військових аеродромів, будівництво казарм, а також перевірка білоруської залізниці для перевезення ешелонів з військовослужбовцями.

Аграрії Чернігівщини залучили понад ₴3,37 мільярда «доступних кредитів» 21:51

За програмою «Доступні кредити 5–7–9%» 33 626 аграріїв цьогоріч залучили 62,509 мільйона гривень кредитів.

Безпека в закладах освіти - пріоритетне завдання рятувальників Чернігівщини 21:46

Як спонукати сучасних дітей до навчання, особливо з такої важливої теми як правила безпеки життєдіяльності?

Захищай своїх - вакцинуй дітей від кору

Захищай своїх - вакцинуй дітей від кору 21:38

Війна в Україні створює ще більш сприятливі умови для поширення кору. Військові дії спричинили руйнування медичної інфраструктури, ускладнили доступ людей до медичних послуг, зокрема вакцинації.

Послуги служби зайнятості онлайн

Послуги служби зайнятості онлайн 21:34

Записатися на прийом до фахівця служби зайнятості можна, не виходячи з дому.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини