Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Вівторок, 23 липня, 16:49:42

Про роботу Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо розвитку сімейних форм виховання

09.11.2011   14:30

Чернігівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створений у березні 2002 року рішенням Чернігівської міської ради.

У центрі діють спеціалізовані формування:
Служба соціальної підтримки сімей
Мобільний консультативний пункт соціальної роботи
Школа волонтерів
Консультативний пункт при пологовому будинку
Служба соціально-профілактичної роботи
Центр соціальної підтримки сімей та дітей, які живуть з ВІЛ

Спеціалістами міського центру надаються 6 видів соціальних послуг (інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-економічні, психологічні, юридичні, соціально-медичні).

Про роботу Центру інформувала на розширеній міській нараді директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Кузнєцова-Молодчая.

У рамках спеціалізованого формування Служби соціальної підтримки сімей пріоритетним напрямком роботи є супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

На жаль, як зауважила директор Центру, в Україні збільшується кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Серед причин, які призводять до соціального сирітства:
позбавлення батьків батьківських прав;
смерть батьків;
судимість батьків;
відмова від дитини у пологовому будинку;
визнання батьків безвісно відсутніми.

Для дитини, позбавленої сім’ї, держава є і батько, і мати. Показником розвинутого суспільства є ставлення до підростаючого покоління, розуміння того, що чужих дітей не буває. Сьогодні наша держава фінансує дитячі будинки і школи-інтернати. Державою узаконено систему пільг для дітей-сиріт: на отримання житла, допомога при працевлаштуванні, пільги при вступі до навчальних закладів, матеріальна допомога на навчання, державні стипендії та інші.

Система закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сформована в Україні в 50-ті роки минулого століття, її діяльність спрямована на задоволення життєвих та освітніх проблем дітей-вихованців в умовах повного утримання їх за рахунок держави. До державної системи соціально-виховних інституцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування належать будинки дитини, дитячі будинки, загальноосвітні й спеціалізовані школи-інтернати, які функціонують в системі Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки та Міністерства праці та соціальної політики.

Інтернат ніколи не стане альтернативою сім’ї, його можна розглядати лише як місце тимчасового перебування дитини. На формування особистості дитини, яка виховується в інтернаті негативно впливають такі чинники: відсутність родинних зв’язків, спілкування з батьками, нестача любові, ласки, уваги, замкнутість кола спілкування, формування невпевненості, підвищене почуття тривоги, відсутність свободи вибору, відсутність матеріальної та моральної підтримки після закінчення закладу, відсутність соціальних та побутових навичок власного життя.

За статистикою, після випуску з інтернату кожен п’ятий вихованець стає бомжем, кожен другий вдається до протиправних дій, стає злочинцем, кожен сьомий – до спроби самогубства.

Невідповідність державної системи виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, політичним та економічним умовам розвитку країни, вимагає зміни державних пріоритетів, реформування усталених засад.

Найбільш поширеними причинами того, що батьки уникають свого природного обов’язку щодо виховання власної дитини, є зловживання алкоголем, наркотиками, жебрацтво, ув’язнення батьків, позашлюбне народження дитини, важкі матеріальні та погані житлові умови, нездоровий морально-психологічний клімат в сім’ї тощо.

Переважна більшість кандидатів на влаштування до сім’ї є сиротами при живих батьках.

Складна соціально-економічна ситуація в українському суспільстві безпосередньо впливає на один з найбільш важливих його елементів українську сім’ю (їх норми, цінності). На жаль, сім’я і шлюб все більше втрачають свої соціальні функції. Саме сімейні проблеми та конфлікти спричиняють значну кількість негативних явищ, з яких найшвидше зростає явище біологічного і соціального сирітства.

Для повного та гармонійного розвитку особистості дітям необхідно зростати у сімейному оточенні, в атмосфері добра, любові та розуміння. Право дитини на сім’ю закріплено на законодавчому рівні – в Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Сімейному кодексі України тощо. У разі, якщо дитина залишилась сиротою або позбавлена батьківського піклування, вона має право відповідно до чинного законодавства бути насамперед усиновлена або влаштована під опіку, піклування, у прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу. Саме ці форми влаштування дитини є сімейними, тобто дають змогу дитині виховуватись і зростати в сім’ї.

Найкращою із всіх можливих на сьогодні форм сімейного влаштування є усиновлення дитини, тобто прийняття її у сім’ю на правах рідної. Тільки ця форма влаштування з усіх існуючих має наслідком втрати дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Усиновлення породжує між батьками (усиновителями) та дитиною взаємні права та обов’язки, які передбачені Сімейним кодексом України для батьків та їхніх біологічних дітей. Державна допомога при усиновленні дитини становить 25 590 гривень. Дитина може бути усиновлена з будь-якої форми влаштування: опіки, прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, інтернатного закладу, якщо вона перебуває на обліку як дитина, котра підлягає усиновленню. Усиновлення здійснюється в судовому порядку, тобто суд розглядає заяву майбутніх усиновителів і приймає відповідне рішення. Кількість дітей при усиновленні законодавство не обмежує.

Опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишились без піклування батьків, та повнолітніх осіб і потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування – над дитиною у віці чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Законодавством України визначено, що опікун чи піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

Одним із напрямків влаштування дітей до сімейних форм виховання є створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” прийомна сім’я – це сім’я або одинока особа, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Функціонування прийомних сімей регулюється Положенням про прийомну сім’ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України (2002 р.).

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейного виховання та спільного проживання від п’яти до десяти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Особливостями прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу, як форм влаштування є те, що діти, які виховуються у них, не позбавляються статусу дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування, за ними залишаються всі пільги, передбачені законодавством для таких категорій дітей. Особи, які беруть на себе зобов’язання щодо дітей, набувають статусу прийомних батьків або батьків-вихователів. При влаштуванні різниця у віці батьків і дітей має бути такою, щоб на час досягнення обома батьками пенсійного віку всі вихованці досягли віку вибуття із дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї. Вихованці дитячого будинку сімейного типу та прийомні діти виховуються в сім’ї до досягнення вісімнадцятирічного віку (повноліття), а у разі продовження навчання у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах до 23 років або до закінчення навчання.

З 2006 р. бере початок формування принципово нового механізму фінансування, що базується на принципі “гроші ходять за дитиною”, тобто передбачається впровадження фінансування не інститутів виховання, а дитини, позбавленої батьківського піклування, незалежно від того, у якому закладі або родині вона виховується. Механізм фінансування прийомних сімей регулюється Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”.

На прийомних дітей, дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей під опікою, піклуванням щомісячно виділяється державна соціальна допомога, що становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Із жовтня поточного року розмір такої допомоги на дітей до 6 років становить 1706 гривень, на дітей від 6 до 18 років – 2044 гривні.

Якщо на дитину виплачується пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, то розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами і загальними виплатами на дитину. Одному з прийомних батьків, батьків-вихователів виплачується грошове забезпечення з розрахунку 35% розміру соціальної допомоги на кожну прийомну дитину або дитину-вихованця, яка виховується в сім’ї (але не більше п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи). Нарахування грошового забезпечення починається з моменту влаштування дитини в сім’ю. Період, протягом якого особи вважалися батьками-вихователями ДБСТ, зараховується до загального трудового стажу.

Прийомними батьками може стати як подружжя, так і особа, що не перебуває в шлюбі, працездатного віку.

Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї, обчислений за останні шість календарних місяців, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановленого законодавством.

Слід враховувати, що коли хоча б один із прийомних батьків не пройшов курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, визнаний в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатним, позбавлений батьківських прав, чи це колишній опікун, піклувальник, усиновитель, позбавлений відповідних прав за неналежне виконання покладених на нього обов’язків, подружжя не отримає дозволу на створення прийомної сім’ї.

Існують також обмеження для кандидатів у прийомні батьки за віком. Влаштування дітей у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягай віку вибуття з прийомної сім’ї, тобто повноліття. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.

Не можуть бути прийомними батьками особи, які були засуджені за злочини. Також на заваді створенню прийомної сім’ї можуть стати вади фізичного чи психічного здоров’я потенційних прийомних батьків. Такі ж вимоги висуваються і до членів родини прийомних батьків.

Кандидати у прийомні батьки та батьки-вихователі обов’язково проходять курс навчання в ОЦСССДМ. Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування, тобто, районною держадміністрацією.

Визначальною умовою розвитку створення прийомних сімей та ДБСТ є формування позитивного іміджу інститутів сімейного влаштування дітей-сиріт. Проведення інформаційних заходів з роз’яснення доцільності й необхідності запровадження сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямовано також на рекрутування кандидатів на створення ПС та ДБСТ.

Чернігівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснює заходи щодо пошуку та підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки – вихователі направлені на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З цією метою Чернігівський МЦСССДМ постійно створює та розповсюджує соціально-рекламну та просвітницько-профілактичну продукцію, спрямовану на формування позитивного іміджу сім’ї та з питань створення й функціонування прийомних сімей та ДБСТ. За період діяльності центру з даної тематики виготовлено та розповсюджено 23 види соціальної реклами загальним тиражем 11647екземплярів, на загальну суму 19000 гри. А саме листівки “Дитина не лялька”, банери, плакати та календарі “Як вам така формула щастя?”, листівки “Батьки! Я так вас чекаю!”, листівки “Я хочу жити з мамою і татом”, інформаційні флаєра, банери “Один, два, три, чотири, п’ять. Мамо! Тато! Я йду вас шукати…”, кишенькові брошури “Візьміть мене в сім’ю”, календарі “Наше щастя в сім’ї”, сіті-лайти: “835 дітей мріють про сім’ю”.

На сьогодні в мікрорайонах міста розміщено 15 сіті-лайтів: “835 дітей мріють про сім’ю”, в 35 загальноосвітніх школах та 54 дитячих навчальних закладах в “Вікнах соціальної реклами ЧМЦСССДМ” розміщено 89 постерів: “Як вам така формула щастя?”, “Дитина не лялька”, “Один, два, три, чотири, п’ять. Мамо! Тато! Я йду вас шукати…”

Результатом зазначеної інформаційної кампанії є звернення громадян, яких зацікавила інформація щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування. Спеціалісти ЧМЦСССДМ формують банк даних кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі.

Після прийняття офіційного рішення про створення прийомної сім’ї, ДБСТ та передачу на виховання дитини розпочинається соціальне супроводження сім’ї. Метою якого є захист та забезпечення дотримання прав та інтересів дитини, оптимальних умов її життя та розвитку з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини шляхом надання соціальних послуг

Для здійснення соціального супроводження за прийомною сім’єю, дитячим будинком сімейного типу закріплюється соціальний працівник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Спеціалісти, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, проходять курс спеціальної підготовки за програмою, затвердженою наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 03.01.2006 р. № 2670, і мають відповідний сертифікат.

Першочерговим завданням соціального супроводження спеціаліста центру є адаптація дитини в новій сім’ї і дорослих до умов, що змінилися. Подумайте кому легше адаптуватися: тому, хто залишився у звичній обстановці, чи тому, хто потрапив у нові умови? Насамперед треба зробити так, щоб дитину нічого не налякало, не викликало негативних емоцій, остраху.

В подальшій роботі важливим є створення у прийомній сім’ї та ДБСТ позитивного психологічного клімату, забезпечення оптимальних умов життя та захисту прав дитини, створення можливостей для її розвитку шляхом надання комплексу якісних соціальних послуг, як дитині так і дорослим, зокрема: юридичних, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних, інформаційних.

Основними формами та методами здійснення соціального супроводження є відвідування сім’ї, телефонна розмова, бесіда, консультування, організація зустрічей дитини з біологічними батьками, тестування, інтерв’ю, проведення навчання, організація груп взаємопідтримки, написання запитів, листів, клопотань, звернень до інших організацій та закладів, документування тощо.

Соціальний працівник у процесі соціального супроводження веде справу прийомної сім’ї/дитячого будинку сімейного типу, яка вміщує в собі документи, що фіксують процес роботи з сім’єю. Абсолютна більшість документів, що стосуються прийомної сім’ї/ДБСТ, процесу соціального супроводу мають суто службовий характер.

Як результат комплексної роботи міського центру та інших уповноважених органів за період з 2006 року під соціальним супроводженням ЧМЦСССДМ перебували 14 прийомних сімей, в яких виховувалась 21 дитина. ДБСТ створений в 1990 році, переданий під соціальне супроводження ЧМЦСССДМ з 2004 року. За цей період дитячий будинку сімейного типу виховав і випустив 10 дітей.

В 2011 році під соціальним супроводженням центру продовжує перебувати дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 5 дітей та 11 прийомних сімей, в яких виховується 18 дітей. (Новозаводський р-н – 4 прийомні сім’ї та ДБСТ, Деснянський р-н – 6 прийомних сімей).

Членам цих сімей в цьому році надано 587 індивідуальних послуг (соціально-педагогічних – 436, інформаційних – 98, психологічних – 32, соціально-економічних – 15, соціально-медичних – 6). Для прийомних дітей та дітей-вихованців проводяться благодійні акції до Новорічних свят та Дня захисту дітей. Прийомні батьки та батьки-вихователі залучаються до тренінгових занять “Як іти поряд з дитиною, не заважаючи їм жити”, “Проблеми виховання дітей в прийомних сім’ях”. З метою організації змістовного дозвілля в травні цього року організовано екскурсію для прийомних сімей та ДБСТ до Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка м. Києва (за спонсорські гроші).

За період з січня 2011 року з приводу створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді звернулися 5 сімей, яким надано 27 індивідуальних послуг (соціально-педагогічних – 19, інформаційних – 8). Сім’ї отримали детальну інформацію про прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, усиновлення, взяття дітей під опіку.

Рішенням виконавчого комітету Новозаводської районної в м. Чернігові ради у поточному році створені 2 прийомні сім’ї, в які на спільне проживання та виховання влаштовані діти, позбавлені батьківського піклування: дві дитини – в одну і одна дитина – в другу сім’ю.

Двоє кандидатів у прийомні батьки (1 сім’я) на даний час проходять курс навчання в Чернігівському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Створення прийомних сімей дозволяє вирішувати питання тимчасового влаштування долі дитини, батьки якої за певних обставин (хвороба, засудження тощо) певний проміжок часу не можуть займатися вихованням. У такому випадку дитина влаштовується в прийомну сім’ю на той проміжок часу, поки родина не впорається із проблемами, які не дозволяють біологічним батькам займатися дитиною, забезпечувати необхідний рівень життя та розвитку. Уже сьогодні в Україні є сім’ї, де виховуються діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі. За сприятливих обставин, після повернення батьків, наприклад, із місць позбавлення волі, діти можуть повернутися в рідну сім’ю.

Кожна дитина має право на належний рівень фізичного та психічного здоров’я, доступ до отримання якісної освіти, безпечне життя та захист від заподіяння шкоди. Тільки сім’я здатна забезпечити задоволення основних потреб дитини, надавати стимули для її подальшого розвитку, створювати стабільну атмосферу. Отже, якщо не існує можливості для дитини жити з рідними батьками, найкраща альтернатива – прийомна сім’я.

Тетяна Кузнєцова-Молодчая вказала адресу, за якою можуть звернутися бажаючі взяти на виховання дитину в сім’ю: вул. Воровського, 24А, ЧМЦСССДМ.

Останні новини Чернігівщини

 Немає води під час відключень світла – «Чернігівводоканал» працює над вирішенням питань

Немає води під час відключень світла – «Чернігівводоканал» працює над вирішенням питань 13:36

КП «Чернігівводоканал» продовжує працювати з адресами багатоквартирних житлових будинків, які під час відключень світла залишаються без води. Про останні результати доповідав під час загальноміської наради 23 липня директор підприємства Сергій Малявко.

На Чернігівщині поліцейські скерували до суду справу щодо озброєної організованої злочинної групи виробників та торгівців наркотиками 13:32

Поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи, яка систематично виготовляла та збувала уроздріб психотропні речовини в особливо великих розмірах. Слідчі слідчого управління обласної поліції завершили досудове розслідування, матеріали провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Прилуцькі поліцейські викрили чоловіка у перевезенні контрафактної продукції майже на мільйон гривень

Прилуцькі поліцейські викрили чоловіка у перевезенні контрафактної продукції майже на мільйон гривень 13:28

Керманича з нелегальним багажем поліцейські зупинили у Прилуках. З автівки правоохоронці вилучили 15 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку.

У шести громадах Чернігівщини з’явилися консультанти з ментального здоров’я 13:25

Всеукраїнська програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційована першою леді України Оленою Зеленською, продовжує розширювати свої можливості та інструменти, які допоможуть подбати кожному про свій внутрішній стан.

Надзвичайні ситуації в області за минулу добу

Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 10:09

Протягом минулої доби зареєстровано 11 небезпечних подій, а саме: 7 пожеж та 4 випадки загибелі на водних об’єктах. Внаслідок цих подій загинули 4 особи.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини