Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Неділя, 9 травня, 02:28:44

Чернігівські підприємства, що входять до ста найбільших забруднювачів в Україні

08.02.2012   13:53Агенцiя

До суб’єктів господарювання, що входять до «Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні» внаслідок виробничої діяльності, розробленим Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, з підприємств Чернігівській області відносяться: КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, ВАТ «Чернігівське Хімволокно» та КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль ТОВ фірми «ТехНова».

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

Критерії  віднесення – вплив на водні ресурси. Одним із напрямів діяльності КП «Чернігівводоканал» є здійснення очистки стічних вод м.Чернігова.

Очисні  споруди підприємства, загальною потужністю 94 тис. м3/добу, здійснюють прийом побутових стічних вод від житлових будівель, побутових і виробничих стоків промислових підприємств. В теперішній час на території очисних споруд є 2 технологічні лінії очистки стічних вод, кожна з яких включає споруди механічної, біологічної очистки, доочищення стічних вод і споруди по обробці осадів. Фактично на очисні споруди надходить біля 50 тис. м3/добу. Технічний стан очисних споруд задовільний. Скид недостатньо очищених стічних вод (НДО) від КП «Чернігівводоканал» складає близько 93% від загального обсягу скидів НДО всіх комплексів очисних споруд (КОС) у водойми Чернігівської області.

Скид  НДО від КП «Чернігівводоканал» зменшився в 2011 році в порівнянні з 2010 роком на 2,12 %. Зменшення НДО пов’язане з проведенням робіт на підприємстві по удосконаленню системи очистки, зменшенням роботи підприємств області.

Стічні  води проходять через споруди механічної та біологічної очистки, доочищення та обробки осадів. На сьогодні технічний стан всього комплексу очисних споруд задовільний. Лабораторний контроль рівня токсичності у стічних водах проводиться відомчою лабораторією, за результатами досліджень зворотні води – не токсичні.

Водовідведення  здійснюється по двох випусках в р. Білоус – поверхневий водний об’єкт рибогосподарського водокористування ІІ категорії. Концентрація забруднюючих речовин, що скидаються разом зі стічними водами після очищення на очисних спорудах «Чернігівводоканал» в р. Білоус (правобережну притоку р. Десна) періодично перевищує встановлені нормативи гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин по вмісту нітритів, нітратів, хлоридів та фосфатів.

За  результатами інструментально-лабораторних досліджень до р. Білоус в 2011 році було здійснено скид недостатньо-очищених стічних вод – майже 17,71 млн. м3 з перевищенням граничнодопустимих нормативів, що негативно впливало на гідрологічний стан водойми.

Гідрохімічні  показники якості поверхневих вод  р. Десни у створах спостереження – зоні впливу р. Білоус – в цілому знаходились в межах норм граничнодопустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення через повноводність, наявність течії.

З метою покращання якості очищення каналізаційних стоків за власні кошти КП «Чернігівводоканал» (1231,09 тис. грн.) протягом 2011 року виконано: ремонт каналізаційних колодязів, ремонт радіального відстійника №10 та виробничих будівель на КОС, вивезено мулу з мулових карт очисних каналізаційних споруд (12154 тонни), проведено роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд.

На  балансі КП «Чернігівводоканал»  в наявності 94 артезіанські свердловини, з них діючих – 82, резервних – 5, потребують капітального ремонту – 5, спостережних – 2. Протягом року підтримувались в належному санітарно-технічному стані зони суворого режиму артезіанських свердловин.

Динаміка  забору і використання води підприємством  за даними звітів про використання води за формою № 2-ТП (водгосп) свідчить, що за останні роки доведені підприємству ліміти забору води та передачі іншим споживачам не перевищувались.

Для здійснення контролю за скидом стічних вод від промислових підприємств в міську каналізацію м. Чернігова протягом 2011 р. КП «Чернігівводоканал» згідно «Правил приймання стічних вод підприємств в систему каналізації» здійснено 546 перевірок. На 36 підприємствах виявлено перевищення ГДК забруднюючих речовин в стічній воді, загальна сума штрафних санкцій склала 293,7 тис. грн.

Комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова»

Критерії  віднесення – значні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів (вугільна зола). Основною метою діяльності підприємства є забезпечення споживачів електричною та тепловою енергією.

Основне енергетичне обладнання ТЕЦ введено  в експлуатацію в 1961-1962 та 1973-1974 р.р.

Викиди  підприємства в атмосферне повітря  складають біля 40% від викидів стаціонарних джерел Чернігівської області та біля 90% від викидів по місту Чернігову. Речовинами, які вносять вагомий кількісний вклад у сумарні викиди забруднюючих речовин підприємства та негативно впливають на стан навколишнього природного середовища, є: зола, сполуки азоту, сполуки сірки та оксид вуглецю. Вид палива, що використовується на протязі року, впливає на загальний об’єм викидів області.

В 2011 р. підприємством в атмосферне повітря викинуто забруднюючих речовин на 3,463 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулорічного показника. Збільшення обсягів викидів відбулось за рахунок збільшення вироблення електроенергії, при цьому більше використовувалось твердого палива (вугілля) в порівнянні з попереднім роком, використання природного газу, відповідно, зменшилось.

За  даними регіональної системи моніторингу довкілля концентрації пріоритетних забруднюючих речовин в житловій забудові в зоні впливу ТЕЦ на протязі останніх 2 років були нижче значень відповідних гранично допустимих концентрацій. Загальний  рівень забруднення повітря в м. Чернігові за індексом забруднення атмосфери в 2011 році оцінювався як низький.

Загальні  обсяги викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря по області  у розрахунку на 1 км2 орієнтовно склали 3,2 тонни (по Україні – біля 11 тонн). Підприємством КЕП «Чернігівська ТЕЦ» здійснюється опосередкований вплив на об'єкти довкілля.

Показники якості зворотних вод, що скидаються в р. Десна, знаходяться в межах  затверджених нормативів граничнодопустимого  скиду забруднюючих речовин.

Вкладення коштів підприємством в 2011 році на природоохоронні заходи дало зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 12 тонн.

Крім  викидів в атмосферне повітря  Чернігівщини, з усієї номенклатури виробничих відходів, що утворюються  на КЕП «Чернігівська ТЕЦ», найбільший обсяг складає зола, що утворюється при спалюванні вугілля.

Для розміщення вугільної золи підприємством  використовується золонакопичувач  № 1, розташований у ІІ поясі санітарно-захисної зони р.Десна, на відстані 1 км від підприємства. Золонакопичувач проектною потужністю 1980 тис. т., експлуатується з 1961 року, на ньому вже розміщено понад 2 млн. т золи. Внаслідок аварійної ситуації та руйнуванні дамби, зола може потрапити до р. Десна. На даному об’єкті вичерпано резервні площі для розміщення золи.

Потужність золовідвалу № 2, який побудовано в 2005 році на базі ставка-накопичувача ВАТ «Чернігіввовна» становить біля 900 тис. т. Заповнення вільних площ золовідвалу здійснювалось дуже швидко через збільшення обсягів утворення золи. На сьогодні на ньому розміщено більше 845 тис. тонн.

За  результатами вишукувань, проведених фахівцями Українського наукового гігієнічного центру, зола Чернігівської ТЕЦ є малонебезпечним видом відходів, відноситься до четвертого класу небезпеки. Виходячи з радіологічних та хімічних досліджень, можливе використання золи для виробництва будівельних матеріалів.

На  КЕП «Чернігівська ТЕЦ» у 2011 р. виконані наступні заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря: капітальний ремонт котла № 1 з очисткою від золи та шлаку газоходів та систем золовидалення; ремонт шлакового комоду, обмурівки та ізоляції газоходів, золоуловлювачів; поточні ремонти золоуловлювачів котлів № 1-4, згідно затверджених графіків ремонтів основного обладнання.

На підприємстві розроблені та виконувались плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, природоохоронних заходів. Продовжувались роботи по будівництву ІІІ черги золонакопичувача № 2 КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та вивезення золи з золовідвалу №1 з метою зменшення техногенного навантаження на прибережну смугу р. Десна.

Відкрите  акціонерне товариство «Чернігівське Хімволокно»

Критерії віднесення – значні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів. ВАТ «Чернігівське Хімволокно» належить до категорії об’єктів хімічної промисловості.

Основна діяльність, яка призводить до значних  обсягів викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря, це виробництво: поліамідної нитки для корду та технічних виробів; поліамідної текстильної нитки і волокна; нитки «Анід» для кордних тканин та технічних виробів.

Протягом 2011 року, у зв’язку з кризовою ситуацією, підприємство не працювало, основне виробництво призупинено.

Згідно матеріалів інвентаризації всього на підприємстві нараховується 251 джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (239 організованих, 12 неорганізованих), очистку яких здійснюють 27 пилогазоочисних установок. Ступінь очищення установок очистки газу – 73%-96 %.

Підприємством забезпечено розробку та погодження з обласною Держекоінспекцією паспортів  пилогазоочисного устаткування. Періодично пилогазоочисне обладнання не експлуатується, що пов’язано з зупинкою технологічного обладнання. На території ВАТ «Чернігівське Хімволокно» існує установка з утилізації відпрацьованих ртутьвмісних ламп потужністю 200 тис. шт./рік. Протягом 2011 року ртутьвмісні лампи не перероблялись.

Зменшення викидів протягом 2011 р. в 1,5 рази, порівняно з 2010 роком, пов’язано з відсутністю діяльності підприємства протягом року.

Підприємством в 2011 р. заходи по охороні атмосферного повітря не проводилися.

Прес-служба Держуправління ОНПС в Чернігівській області

Останні новини Чернігівщини

Виявлено 333 нових випадки COVID-19

Виявлено 333 нових випадки COVID-19 18:26

За даними Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА станом на 8 травня в області виявлено 333 нових випадків COVID-19.

У минулому році на Чернігівщині мамами стали майже 6 тис жінок

У минулому році на Чернігівщині мамами стали майже 6 тис жінок 14:41

У другу неділю травня в Україні традиційно відзначається одне з головних родинних свят – День матері. Це свято – данина всім жінкам, які продовжують наш рід, народжують та виховують дітей.

Суд за позовом прокурора зобов’язав міську раду ліквідувати

Суд за позовом прокурора зобов’язав міську раду ліквідувати "смоляне озеро" у Чернігові 14:15

Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора про визнання протиправною бездіяльності Чернігівської міської ради і зобов’язав ліквідувати так зване «смоляне озеро».

ABInBevEfes Україна підбила підсумки першого кварталу 2021 року

ABInBevEfes Україна підбила підсумки першого кварталу 2021 року 14:03

Компанія ABInBevEfes Україна, створена в результаті об’єднання одного із найбільших в світі виробника пива Anheuser-Busch InBev (AB InBev) і регіональної пивоварної компанії з виробництва напоїв з провідними позиціями Anadolu Efes, підбила підсумки роботи за перший квартал 2021 року.

На Чернігівщині відзначають День пам’яті та примирення

На Чернігівщині відзначають День пам’яті та примирення 13:37

День пам’яті та примирення та День перемоги нагадують всьому світу про страшну катастрофу і є застереженням, що не можна розв’язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією.