Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Субота, 3 грудня, 17:51:00

Інформація для тих, хто хоче оздоровитися за рахунок ФСС з ТВП

28.08.2013   09:59Агенцiя

Право на охорону здоров’я та здоровий спосіб життя має кожна людина. Разом з тим, низка чинників, серед яких і стресові ситуації, у значній мірі впливають на стан її здоров’я.

На жаль, статистика Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) свідчить про ріст захворюваності в Чернігівській області серед працюючих людей. Так, в 2012 році з бюджету обласного відділення Фонду на фінансування витрат по тимчасовій непрацездатності було використано 78,7 млн. грн., що на 10,7 млн. грн. (або на 16%) більше, ніж за 2011 рік. Має місце зростання і за І півріччя поточного року – витрати на ці цілі збільшились на 7,5 млн. грн. (19%) у порівнянні з таким же періодом минулого року.

В цій ситуації особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення. Саме тому, одним із приоритетних напрямів діяльності Фонду є санаторно-курортне лікування, яке поряд з поліклінічною та стаціонарною допомогою належить до загальної системи лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику, запобігання і зниження захворюваності та інвалідності, зміцнення здоров’я населення всіх вікових груп. Адже використання природних факторів (мінеральних вод, лікувальних грязей, цілющого повітря, навколишнього середовища) з метою зміцнення здоров’я відоме ще з глибокої давнини.

Санаторно-курортне забезпечення є одним з важливих етапів лікування хворого. Але на відміну від лікувальних засобів фізичні природні фактори є найбільш фізіологічними, натуральними для організму. Вони мобілізують його резервні можливості. Природні засоби суттєво впливають на підвищення стійкості організму до несприятливих впливів, сприяють розвитку функціональних можливостей основних систем організму, його захисно-адаптаційних реакцій. Сучасною наукою і практикою переконливо доведено, що сьогодні майже немає таких навіть тяжких хронічних захворювань, у тому числі й соціально значущих, при яких би санаторно-курортне лікування, реабілітація в умовах оздоровниць не давали б медичного і, що не менш важливо, соціального ефекту.

Згідно статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240–ІІІ (далі – Закон) для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа і члени її сім'ї (а також особа, яка навчається у вищому навчальному закладі) мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах.

Бюджетом Фонду на 2013 рік заплановано суттєве збільшення асигнувань на зазначені цілі. В кошторисі програми щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей Чернігівського обласного відділення Фонду передбачено 38 млн. гривень на санаторно-курортне та відновлювальне лікування. Це в 1,5 рази більше, ніж у 2012 році. За рахунок цих коштів придбано 6 тисяч путівок до санаторно-курортних закладів та санаторіїв, як на курорти загальнодержавного, так і місцевого значення.

Відновити здоров’я є можливість у багатьох оздоровницях країни за різними профілями захворювань.

Санаторно-курортні путівки  пропорційно до чисельності застрахованих осіб було розподілено між міською та міжрайонними дирекціями відділення для подальшої їх передачі страхувальникам.

На протязі січня  – серпня поточного року вже було використано 3,3 тис. путівок на санаторно-курортне лікування за різними профілями захворювань. До кінця року ще 3 тисячі осіб матимуть змогу оздоровитись за кошти Фонду.

Який же шлях до отримання санаторно-курортної путівки?

Існує спеціальний порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року №12 (далі – Порядок №12).

Загалом же, все виглядає так: на підставі поданої підприємством (установою, організацією) заявки орган Фонду передає йому путівки, там вони розподіляються між працівниками, які, сплативши частину вартості путівки і вирушають на відпочинок.

Тут слід зазначити, що роботодавець відіграє важливу роль в отриманні працівником санаторно-курортного лікування, сплаченого за кошти Фонду. Відповідно до Закону, на кожному підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і господарювання, що використовує найману працю створюється комісія (уповноважений) із соціального страхування. За допомогою подачі заявки підприємство «замовляє» у Фонді путівки на певний календарний рік. Форма цього документа затверджена Порядком 
№12. У заявці, серед іншого, вказується профіль захворювання, назва санаторно-курортного закладу, вид і кількість (по кварталах) путівок. Зрозуміло, що при її заповненні потрібно спиратися на наявність у працівників медичних показань до санаторно-курортного лікування і на графік відпусток.

Збирає інформацію і  заповнює заявку, як правило, комісія (уповноважений). Подають цей документ у виконавчу дирекцію Фонду за місцем реєстрації. А чи є покарання за непредставлення Фонду цього документа? Ні відповідальності тут не буде. Але через таку бездіяльність працівники втрачають можливість (гарантовану законодавством!) на санаторно-курортне лікування. Тому підприємство, як посередник в забезпеченні путівками все ж повинно потурбуватися про складання і подачу заявки. Бажано це зробити до початку наступного року (в жовтні-листопаді), адже путівки придбаваються централізовано шляхом здійснення конкурсної процедури, проведення якої вимагає тривалого часу. І для Фонду заявлені дані це орієнтир. Але в той же час без такого замовлення путівок взагалі не виділять. Крім того, у разі потреби протягом року можна подавати додаткові заявки.

Звичайно кількість  виділених підприємству путівок залежить не тільки від заявки, а ще й від чисельності працівників, і, звичайно від обсягу асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на оздоровчі заходи.

Можливі два варіанти передачі путівок страхувальникові: їх або відправляють поштою, або безпосередньо віддають представникові підприємства (за дорученням). Дані про путівки, що надійшли, потрібно зафіксувати в журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою 13-ФСС з ТВП (вона затверджена Порядком №12). Цей журнал має бути пронумерований, прошнурований, підписаний відповідальною особою за видачу путівок та скріплений печаткою підприємства.

Розподіляє путівки  між співробітниками комісія (уповноважений) із соціального страхування. Саме цей орган уповноважений приймати рішення про виділення путівок конкретним особам. Крім того, норма Порядку №12 наказує йому інформувати працівників про наявність путівок і звітувати перед ними про їх використання. Всі рішення мають бути зафіксовані в протоколі засідання комісії (рішенні уповноваженого). У типовій формі протоколу для відображення виділених путівок призначений окремий III розділ.

Отримувати путівки сплачені за кошти Фонду можуть працівники, відносно яких виконуються такі умови:

• працівник написав заяву з проханням надати путівку і приніс медичну довідку про необхідність санаторно-курортного лікування (за формою 070/о);
• це підприємство для них є основним місце роботи;
• в період санаторно-курортного лікування працівник має перебувати у відпустці;
• протягом календарного року працівник отримує лише одну путівку, оплачену за кошти Фонду.

Якщо страхувальник  надасть путівку всупереч одній  з наведених вище умов, то виявивши при перевірці таке порушення, його зобов'яжуть відшкодувати Фонду вартість неправомірно виданої путівки.

Крім того, працівник отримує путівку лише тоді, коли буде сплачено частину її вартості. Після оплати путівку заповнюють: записують прізвище, ім'я, по-батькові власника путівки, найменування підприємства, завіряють підписом відповідальної особи і скріпляють печаткою. Видавати путівки рекомендується за два тижні до початку строку заїзду.

Окрім санаторно-курортних  путівок на лікування своїх співробітників комісія (уповноважений) з соціального страхування може виділяти путівки згідно з медичними показаннями для спільного санаторно-курортного лікування чоловіка, дружини, які працюють на цьому ж підприємстві та перебувають у шлюбі, або їх дітей віком від 4 до 18 років, у тому числі для члена сім’ї (чоловіка або дружини), який працює на іншому підприємстві і є застрахованою особою, та члена сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання

Тут слід наголосити, що передавати путівку іншій особі  забороняється. Також людина яка  отримала путівку не може самостійно її розділити з іншою особою, лише комісія (уповноважений) із соціального страхування може прийняти рішення про поділ путівки:

• між застрахованою особою та членом її сім'ї, що працює (дружини або чоловіка, які перебувають у шлюбі), у тому числі на іншому підприємстві (застрахованої особи);
• між застрахованою особою та її дитиною віком від 4 до 18 років;
• між застрахованою особою та членом її сім'ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання,
• між двома застрахованими особами, що працюють на одному підприємстві.

Обов’язковою умовою такого поділу повинно бути попереднє отримання письмового погодження адміністрації санаторно-курортного закладу і при цьому термін лікування кожної особи повинен становити не менше 12 діб. І неодмінно при поділі путівки другій особі також потрібно надати комісії із соціального страхування медичну довідку.

Ще один обов’язок застрахованої особи після повернення з оздоровниці надати страхувальнику, який видав путівку, заповнений зворотній талон до путівки чи довідку про перебування в закладі.

Лікування в санаторно-курортних закладах є профілактикою захворюваності і профілактикою настання втрати працездатності. Тому санаторно-курортні послуги, що надаються застрахованим особам та членам їх сімей за рахунок коштів Фонду, є значним внеском у збереження здоров'я громадян.

Галина Мазур, завідувач  відділу
соціальних послуг виконавчої дирекції
обласного відділення Фонду

Останні новини Чернігівщини

Чернігівщина повертається до графіків відключення електроенергії «чотири через чотири»

Чернігівщина повертається до графіків відключення електроенергії «чотири через чотири» 17:30

Від сьогодні АТ «Чернігівобленерго» знову запровадило графіки погодинних відключень електроенергії «чотири через чотири»

На Чернігівщині за тиждень госпіталізовано 57 осіб з COVID-19

На Чернігівщині за тиждень госпіталізовано 57 осіб з COVID-19 17:28

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОВА, станом на 2 грудня в області зареєстровано 964 активних випадки коронавірусної хвороби.

3 грудня - цей день в Україні та в світі

3 грудня - цей день в Україні та в світі 17:22

ДЕНЬ 283 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 283 RUSSIAN AGRESSION

За втручання прокуратури до спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища стягнуто майже 1,5 млн. грн.

За втручання прокуратури до спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища стягнуто майже 1,5 млн. грн. 17:20

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 30.11.2022 задоволено позов прокурора та зобов’язано постійного лісокористувача відшкодувати майже 1,5 млн. грн шкоди,

У Чернігові поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному зберіганні наркотичних засобів

У Чернігові поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному зберіганні наркотичних засобів 17:15

Поліцейські Чернігівського районного управління поліції спільно з оперативниками регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю в ході обшуку вилучили у жителя Чернігова два кілограми висушеного наркозілля.

АНОНСИ ПОДІЙ