Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Неділя, 26 березня, 15:51:47

Заява ОПОРИ щодо призначення ЦВК проміжних виборів у 208 окрузі

09.06.2020   16:49Агенцiя

5 червня 2020 року Центральна виборча комісія (далі – ЦВК) на своєму засіданні прийняла Постанову № 99, якою призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 в Чернігівській області на неділю, 25 жовтня 2020 року.

Проміжні вибори в окрузі призначені у зв’язку з припиненням повноважень раніше обраного в окрузі народного депутата Давиденка В. М., який загинув 23 травня 2020 року. Постанова станом на 6 червня була оприлюднена на офіційному вебсайті ЦВК, однак у загальнодержавних друкованих ЗМІ вона буде опублікована лише 26 серпня 2020 року.

ОПОРА вважає, що практика призначення проміжних виборів з відтермінуванням опублікування відповідного рішення ЦВК суперечить чинному законодавству.

Під час ухвалення свого рішення ЦВК констатувала брак бюджетних коштів на проведення проміжних виборів народного депутата України та необхідність додатково профінансувати заходи із протидії коронавірусній інфекції у процесі голосування, роботи ОВК та ДВК. Ці публічні аргументи Комісії мали під собою об’єктивні підстави, враховуючи стан фінансів держави та поточну складність епідеміологічної ситуації. Але легальне та ефективне врахування даних обставин можливе лише із дотриманням конституційних вимог та на рівні Закону України і не належить до повноважень вищого органу адміністрування виборів.


Правове регулювання проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208

Проміжні вибори народного депутата України проводитимуться на основі Закону України “Про вибори народних депутатів України”, який зберігає свою чинність для процесу доукомплектації парламенту IX скликання.

Відповідно до законодавства проміжні вибори народного депутата в одномандатному окрузі призначаються ЦВК не пізніш як у десятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата-мажоритарника. Такі вибори відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування ЦВК рішення про їх призначення. Процес проміжних виборів починається з дня, наступного після дня опублікування рішення ЦВК про їх призначення.

Відсутність чіткого правового регулювання та вихід за межі повноважень ЦВК в частині опублікування постанов про призначення проміжних виборів призводить до порушення міжнародного та конституційного принципу верховенства права, а саме юридичної визначеності. Зокрема, вбачаємо порушення таких узагальнених Венеційською комісією складових елементів принципу юридичної визначеності, як: передбачуваність, сталість та послідовність, а також принцип легітимних очікувань.

Виходячи з вищезазначених формулювань, що містяться у Законі України “Про вибори народних депутатів України”, відсутність чіткого порядку опублікування постанов ЦВК щодо призначення проміжних парламентських виборів та можливість зловживання у визначенні строків для їх опублікування не дає можливості забезпечити передбачуваність наслідків застосування таких законодавчих положень, адже суб’єкти права не мають змогу впорядкувати свою поведінку згідно з ними.

Окрім того, брак сталості й послідовності в діях ЦВК, що проявляється в різній практиці опублікування її постанов щодо призначення виборів (див. детальніше приклади, що згадуються нижче), може вплинути на спроможність виборців та потенційних кандидатів планувати свої дії.

Венеційська комісія наголошує, що органи публічної влади повинні не лише дотримуватися приписів актів права, а й своїх обіцянок та легітимних очікувань. Згідно з цією доктриною – ті, хто чинить добросовісно на підставі права, не повинні “відчувати краху надій щодо своїх легітимних очікувань”. Лише законодавець, у виняткових випадках, може впроваджувати зміни, що значною мірою впливають на правове становище суб’єктів. Така доктрина застосовна не лише до законодавства, а й до рішень індивідуального характеру, що їх ухвалюють органи публічної влади, у тому числі й ЦВК щодо призначення проміжних парламентських виборів.

ЦВК при прийнятті рішення щодо призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 вийшла за межі своїх повноважень

ЦВК, як і будь-який інший орган державної влади, згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України зобов'язана діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Закон встановлює чіткі строки прийняття рішення про призначення та час проведення проміжних виборів. Водночас ЦВК, призначаючи зазначені проміжні вибори, окрім цього визначила й дату опублікування своєї постанови, таким чином фактично визначивши дату виборів, не надавши належного законодавчого обґрунтування цьому.

Зважаючи на те, що законодавство не наділяє Центральну виборчу комісію правом встановлювати дату опублікування рішення про проміжні вибори, ЦВК не має і повноважень щодо визначення дати проведення таких виборів.

Варто відзначити, що практика ЦВК щодо встановлення значного часового проміжку між оприлюдненням постанови на сайті ЦВК та її опублікуванням у загальнодержавних друкованих ЗМІ була запроваджена на попередніх проміжних виборах у 179-му одномандатному виборчому окрузі. Хоча у 2016 році вже були випадки зазначення дати опублікування в постановах ЦВК, однак вони суттєво не відрізнялися від дати оприлюднення.

Окремо слід звернути увагу на проміжні вибори в одномандатному виборчому окрузі № 23, які були призначені лише зі спливом близько дев'яти місяців після смерті народного депутата України Ігоря Єремеєва, обраного в цьому окрузі. Таке затягування відбулося у зв'язку з відсутністю чіткого правового регулювання порядку отримання ЦВК документів, що засвідчують смерть народного депутата (свідоцтва про смерть) від Апарату ВРУ.

Водночас, аналізуючи окремі рішення про призначення проміжних виборів протягом 2010 – 2015 років, ЦВК самостійно не визначала окремої дати для опублікування цих рішень, а проміжні вибори призначалися, виходячи з мінімально необхідного (розумного) часу для друку відповідного рішення.
Окрім того, уперше в подібних випадках у постанові ЦВК можливість опублікування цього рішення, а також організація та проведення проміжних виборів, ставиться в залежність від наявності відповідних бюджетних асигнувань. Однак встановлення такого застереження з боку ЦВК не охоплюється її повноваженнями.

Таким чином, самостійно визначивши строки опублікування, ЦВК порушила конституційні приписи частини 2 статті 19 та вийшла за межі повноважень, відтермінувавши початок виборчого процесу. Незважаючи на довільне трактування строків призначення виборів, негативні поширення практики з “перенесенням” виборів на власний розсуд не повинні стати масовими, оскільки наступні чергові та позачергові парламентські вибори вже відбуватимуться за новою виборчою системою.


Опублікування чи оприлюднення?


Законодавство розмежовує терміни “опублікування” та “оприлюднення” рішень ЦВК.

У статтях 16, 106 Закону України “Про вибори народних депутатів України” йдеться саме про опублікування рішення в друкованих виданнях. У той час як відповідно до частини 1, 9 ст. 12 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” оприлюднення постанов ЦВК здійснюється невідкладно на її офіційному вебсайті. Аналогічний обов’язок щодо негайного обов’язкового оприлюднення постанов актів індивідуальної дії закріплено в Законі України “Про доступ до публічної інформації”.

Зважаючи на вимоги Законів України “Про Центральну виборчу комісію” та “Про доступ до публічної інформації”, ЦВК негайно оприлюднила Постанову № 99 на своєму сайті, однак опублікування в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації було неправомірно відтерміновано.

Визначення значного часового проміжку між моментом оприлюднення та опублікування постанови призводить до встановлення на власний розсуд дати початку виборчого процесу проміжних виборів, до якого ЦВК вдається не вперше. Так, під час призначення проміжних виборів в окрузі №179 (Харківська область), Постанову ЦВК від 13 грудня 2019 року № 1983 про їх призначення на неділю, 15 березня 2020 року, спочатку було оприлюднено на офіційному вебсайті ЦВК, а вже пізніше опубліковано в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” 15 січня 2020 року.

Враховуючи різницю між поняттями “оприлюднення” на офіційному вебсайті та “опублікування” в загальнодержавних друкованих ЗМІ, Громадянська мережа ОПОРА наголошує, що до повноважень ЦВК не належить визначення окремої дати для опублікування рішення про призначення проміжних виборів, тому таке опублікування повинно відбуватися в розумний строк (найкоротший строк без невиправданих зволікань) після прийняття такого рішення.


Одночасне проведення проміжних виборів народного депутата України та чергових місцевих виборів


Звертаємо увагу, що ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на 25 жовтня 2020 року. Відповідно до частини 3 статті 141 Конституції України в цей час відбуватимуться й чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів.

Варто звернути увагу, що проведення чергових місцевих виборів відбуватиметься за нормами Виборчого кодексу України, а проміжні вибори народного депутата України, як уже зазначалося, здійснюватимуться відповідно до Закону України “Про вибори народних депутатів України”.

У зв'язку з цим, зауважуємо, що одночасне проведення проміжних виборів народного депутата у 208 окрузі та місцевих виборів за правилами двох виборчих законів буде суттєвим викликом для членів дільничних, окружної та територіальних виборчих комісій і значно ускладнюватиме здійснення ними окремих виборчих процедур, зокрема підрахунок голосів виборців. З урахуванням, що члени виборчих комісій вперше працюватимуть з новаціями, які запроваджені на місцевих виборах, а також через дуалізм виборчих процедур, існує висока ймовірність, певною мірою, делегітимізації виборчого процесу в разі наявності значної кількості порушень виборчого законодавства.

Тому поєднання проміжних парламентських та місцевих виборів без належного обґрунтування такої необхідності, не відповідає принципу пропорційності, а засоби для досягнення легітимної мети не є належними з огляду на дотримання необхідного балансу між несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів виборців і цілями держави щодо економії бюджетних коштів.

З метою посилення юридичної визначеності при встановленні ЦВК дати проведення проміжних виборів народних депутатів, слід на законодавчому рівні усунути можливість значного розходження в часі оприлюднення та опублікування рішень ЦВК, включивши при напрацюванні зміни до Закону “Про Центральну виборчу комісію”, в рамках підготовки законопроєкту № 3485 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства до другого читання, строки та порядок опублікування постанов ЦВК, або перебачивши однаковий порядок оприлюднення (опублікування) актів Центральної виборчої комісії.
 

Останні новини Чернігівщини

У Чернігівському районі поліція допомогла розшукати зниклу дворічну дитину 11:06

Пошукова операція за участю поліції тривала понад 5 годин: дівчинку знайшли живою і неушкодженою в болоті за 800 метрів від дому.

Компенсація за комунальні послуги власникам пошкоджених квартир. Виконком погодив відповідну Програму

Компенсація за комунальні послуги власникам пошкоджених квартир. Виконком погодив відповідну Програму 11:02

Програма компенсації комунальних послуг, наданих мешканцям багатоповерхової забудови Чернігова, житло яких пошкоджено внаслідок російської військової агресії. Її затвердили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради сьогодні, 22 березня.

#Лютий #Опір #Прилуки — телепрем’єра на місцевих каналах Суспільного

#Лютий #Опір #Прилуки — телепрем’єра на місцевих каналах Суспільного 10:54

26 березня о 21:30 дивіться на місцевих каналах Суспільного Мовлення документальний проєкт Суспільне Чернігів #Лютий #Опір #Прилуки. Онлайн-трансляція ефіру — на сайтах місцевих каналів.

Лідія Падалка: «Служба зайнятості фінансово підтримує роботодавців, які працевлаштовують безробітних»

Лідія Падалка: «Служба зайнятості фінансово підтримує роботодавців, які працевлаштовують безробітних» 10:50

Служба зайнятості цьогоріч реалізує низку активних програм, спрямованих на створення нових і збереження існуючих робочих місць, розвиток бізнесу тазабезпечення ефективної зайнятості населення.Зокрема, шляхом надання фінансової підтримки роботодавцям.

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу 10:48

24 березня починається відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу #Варто “РобиТИ своє”.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини