Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Четвер, 25 квітня, 01:21:46

Інтернет-семінар з роз’яснення норм Податкового кодексу України

30.05.2013   09:59

Інтернет – семінари, які започаткували міські податківці спільно з інформ-агенцієй «Чернігівський монітор» проводяться щомісяця. Надаємо відповіді провідних фахівців ДПІ у м. Чернігові ДПС на запитання платників податків надані на семінар 29 травня 2013 р.

Які дії повинен  вчинити платник ПДВ, у разі відмови з боку продавця товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку виписки?

Відповідно до п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України  із змінами та доповненнями у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

У яких випадках особа, яка зареєстрована як платник ПДВ менш ніж 12 календарних місяців, має право на бюджетне відшкодування?

Згідно із п. 200.5 ст. 200 р. V Податкового кодексу України із змінами та доповненнями не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:

були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);

мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

Тобто, особа, яка зареєстрована  як платник ПДВ менш ніж 12 календарних місяців, має право на бюджетне відшкодування у разі якщо нарахування податкового кредиту відбулося внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів.

При цьому, надання права  на бюджетне відшкодування такій особі залежить від того, чи відображено на балансі підприємства надходження (придбання, створення) основних засобів.

Чи підлягає з 01.01.2013 р. оподаткуванню ПДФО дохід, отриманий ФО за зданий брухт чорних металів? 

З 01.01.2013 р. відповідно до Закону України від 05 липня 2012 року № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб дохід, отриманий фізичною особою за зданий (проданий) ним брухт чорних металів.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.
       Під час виплати доходів за зданий (проданий) платником податку брухт дорогоцінних металів особа, яка його закуповує, вважається податковим агентом та зобов’язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою розділом IV ПКУ.

Чи має право  фізична особа, яка отримала іноземний  дохід у 2012 році, відтермінувати подання  декларації про майновий стан і доходи у зв'язку з відсутністю підтверджуючих документів про суму отриманого іноземного доходу та утриманого податку?

Термін подання декларації про майновий стан і доходи визначається відповідно до пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ, а  саме до 1 травня року, наступного за звітним.

Кодексом передбачено, що у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. У разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 цього Кодексу, такий платник зобов'язаний подати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену Кодексом та іншими законами.

Яку інформацію можна віднести до публічної інформації?

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної  інформації» публічна інформація –  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Куди спрямовуються  суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат одержаних військовослужбовцями та іншими особами у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби?

Відповідно до п. 168.5 ст. 168 розділу IV Податкового кодексу  України суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Яким чином  підприємець – платник єдиного  податку, віднесений до третьої групи, може внести зміни до видів господарської  діяльності, які  зазначені у раніше виданому свідоцтві платника єдиного  податку?

Згідно з положеннями  Податкового кодексу України з 01.07.12р. види господарської діяльності не зазначаються у свідоцтві платника єдиного податку для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку третьої групи.

Таким чином, платникам  єдиного податку третьої групи  до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку не потрібно вносити зміни щодо видів господарської діяльності.

Які способи  внесення інформації до єдиного державного реєстру податкових накладних?

Що стосується способу внесення інформації про податкові накладні до Єдиного реєстру податкових накладних, то відповідно до п. 6 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних після складення податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та накладення електронного цифрового підпису продавець здійснює шифрування податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх Державній податковій службі засобами телекомунікаційного зв'язку з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг".

Іншого способу внесення інформації про податкові накладні до Єдиного реєстру податкових накладних  Порядком не передбачено.

Чи може платник задекларувати  податковий кредит без отримання  податкової накладної (по отриманому товару або сплаченому авансу) або якщо вона заповнена з порушеннями правил, встановлених Кодексом (відсутні або невірні обов’язкові реквізити, дані податкової накладної не відповідають даним Єдиного реєстру)?

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку  її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких  товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний  податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг (абзац одинадцятий пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу).

Виконання платником  зазначеного правила дозволяє платнику податку реалізувати своє право  на отримання податкового кредиту.

Чи має право  на податкову соціальну пільгу нерезидент, який офіційно працевлаштований на підприємстві?

Якщо іноземець має  офіційний дозвіл на працевлаштування і уклав трудовий договір (контракт) з роботодавцем - резидентом, то за умови виконання ст.169 Податкового кодексу України він має право на податкову соціальну пільгу.

Які особливості справляння плати за землю (земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності) встановлено для фізичних осіб — нерезидентів?

Відповідно до ст. 206 Земельного кодексу використання землі в Україні є платним.
Платниками податку є:
  • власники земельних  ділянок, земельних часток (паїв);
  • землекористувачі.
Власники земельних  ділянок — юридичні та фізичні  особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права  власності на землю в Україні, а також територіальні громади  та держава щодо земель комунальної  та державної власності.
Землекористувачі — юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надано у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди.
Отже, норми Податкового  кодексу не передбачають окремого порядку плати за землю (земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності) фізичними особами — нерезидентами.

Чи існують  випадки коли фізичні особи –  підприємці можуть не сплачувати єдиний податок?

Пунктом 295.5 статті 295 Кодексу  встановлено, що платники єдиного податку  першої та другої груп, які не використовують працю найманих працівників, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік  на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Які штрафні  санкції передбачені Податковим кодексом України за несвоєчасну  сплату єдиного податку фізичною особою – приватним підприємцем?

Відповідно до п. 122.1 ст.122 глави 11 розділу ІІ ПКУ несплата (неперерахування) платником податків – фізичною особою сум єдиного податку у порядку та у строки, визначені законодавчим актом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок податку, встановлених для фізичних осіб – платників єдиного податку, визначених законодавчим актом.

Чи може податкове  повідомлення – рішення про визначення суми грошових зобов’язань бути скасованим контролюючим органом?

Відповідно до Податкового  кодексу України податкове повідомлення – рішення про визначення суми грошового забезпечення платника податків або будь яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

З якими групами підприємців, що сплачують єдиний податок, може працювати підприємство, яке перебуває на загальній системі оподаткування (придбання будівельних матеріалів, отримання послуг тощо), щоб отримати право на податкові витрати? Якими документами підтверджують такі витрати?

З Податкового кодексу виключено пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139, згідно з яким до складу витрат не відносилися витрати, понесені у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи — платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

Тобто починаючи з 01.01.2012 р. платники податку на прибуток на загальних підставах можуть формувати витрати за операціями з підприємцями — платниками єдиного податку.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, встановлених розділом ІІ цього Кодексу.

Отже, платники податку на прибуток на загальних підставах можуть формувати витрати за операціями з підприємцями — платниками єдиного податку усіх груп. Для підтвердження таких витрат необхідна наявність первинних документів, оформлених відповідно до вимог, встановлених ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  

Чи має комунальне унітарне підприємство подавати розрахунок частини чистого прибутку, якщо органом місцевого самоврядування не прийнято порядок його сплати та відповідні нормативи?

Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» державні унітарні підприємства та їх об'єднання зобов'язані спрямовувати частину чистого прибутку (доходу) до Держбюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України у відповідних розмірах.

Відрахування до місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань здійснюються підприємствами за наявності порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, затвердженого Верховною Радою АР Крим, відповідними місцевими радами.

У разі відсутності порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого відповідними органами місцевого самоврядування, частина чистого прибутку (доходу), враховуючи п. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України має сплачуватися такими підприємствами до держбюджету згідно з Порядком відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138.

Отже, комунальне унітарне підприємство має подавати розрахунок частини чистого прибутку та сплачувати такий прибуток до держбюджету згідно із зазначеним Порядком.

З чого потрібно починати, аби підключити РРО, що створюють контрольну стрічку в електронному вигляді?

У суб’єктів господарювання існує два шляхи виконання вимог законодавства:

  • перший — придбання РРО нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми;
  • другий — доопрацювання існуючої касової техніки та приєднання до неї відповідних модемів для передання звітної інформації.

З цих питань суб’єктам  господарювання рекомендуємо звертатися до центрів сервісного обслуговування ( ЦСО).
Підприємство має велику кількість касових апаратів, більшість з яких встановлено на автомобілях та у кіосках. Яка процедура передання денних звітів щодо РРО? Чи потрібен доступ до Інтернет-мережі безпосередньо на господарському об’єкті? Чи повинні сервісні служби встановлювати модеми?
Передання звітності  в електронному вигляді до органів  ДПС здійснюється на базі технології, розробленої Нацбанком України, дротовими або бездротовими каналами зв’язку.
Для передання зазначеної звітності  не обов’язково мати підключення  до Інтернет-мережі на господарському об’єкті (у магазині, кіоску чи автомобілі), де застосовується РРО.
З питань наявності та придбання  відповідних модемів для конкретних моделей РРО необхідно звертатися до ЦСО або до виробників касової  техніки, які мають провести відповідне доопрацювання існуючих РРО для  роботи з модемами та підключити їх.

Останні новини Чернігівщини

365 пожеж в природній екосистемі Чернігівщини з початку року: чому виникають та як запобігти 18:11

«До речі, це майже в два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (186 надзвичайних ситуацій), – повідомив на брифінгу в офіційному медіацентрі ОВА Олександр Бобро, заступник начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в області. – 356 із них – суха трава та сміття на відкритих територіях, а 9 пожеж – це лісові масиви та насадження».

Бізнес, який постраждав під час ракетних ударів 17 квітня, може отримати грант на відновлення від МОМ 18:08

Міжнародна організація з міграції (МОМ) в рамках проєкту «Життєздатність+ Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни», що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW, допоможе чернігівським підприємцям.

На Чернігівщині до 11 років позбавлення волі засуджено двох російських військових, які катували та жорстоко поводились з цивільним 18:03

Поліція завершила досудове розслідування та скерували до суду провадження, щодо двох російських військовослужбовців, які 6 березня 2022 року затримали цивільного місцевого мешканця у селі Слобода Чернігівського району. Чоловіка тяжко побили та погрожували спалити живцем.

Майстер–клас для спортивної спільноти Чернігівщини від володаря першої олімпійської медалі на Чернігівщині Олександра Батюка 18:01

Цьогоріч виповнюється сорок років з часу проведення XIV Зимових Олімпійських ігор у місті Сараєво (на той час Соціалістична Федеративна Республіка Югославія). Тоді у далекому 1984 році на цих престижних міжнародних змаганнях наш земляк, відомий український лижник Олександр Батюк виборов срібло у складі команди з лижної естафети 4х10 км.

На Чернігівщині запрацювали одразу дев’ять поліцейських станцій 11:39

Сьогодні в Остерській ТГ та ще у восьми громадах області розпочали роботу нові поліцейські станції. Допомагати, дбати про безпеку і захищати місцевих мешканців відтепер будуть дев’ять поліцейських офіцерів громад.