Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Вівторок, 13 квітня, 07:05:02

Санітарно-епідемічна ситуація в Чернігові залишається благополучною

08.10.2013   08:05

Про роботу Чернігівського міського Управління Головного управління Держсанепідслужби у Чернігівській області та санепідситуацію в місті доповів днями на розширеній нараді головний державний санітарний лікар м. Чернігова Іван Макаренко.

Він, зокрема, нагадав, що Чернігівське міське Управління Головного управління Держсанепідслужби у Чернігівській області створене як структурний підрозділ 2 січня поточного року у складі 19 осіб. 6 працівників його є державними службовцями. У складі міського управління працює 8 лікарів-гігієністів та епідеміологів, 2 помічники лікаря.

Для здійснення своєї діяльності управління залучає посадових осіб Чернігівського міського відділу лабораторних досліджень ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”.

Основними завданнями відповідно до “Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України”, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. №400 є:

–  реалiзація першочергових заходів щодо профiлактики iнфекцiйних хвороб, професiйних захворювань, масових неiнфекцiйних захворювань (отруєнь), радiацiйних уражень людей, запобiгання шкiдливому впливу на стан здоров’я i життя людини факторiв середовища життєдiяльностi;

–  здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду та контроль за дотриманням вимог санiтарного законодавства органами виконавчої влади i органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi, фiзичними особами та громадянами, реалiзацiєю ними санiтарних та протиепiдемiчних (профiлактичних) заходiв;

–  застосування передбачених законодавством заходів для припинення порушення санiтарного законодавства;

–  видача дозволів, висновків, iнших документів дозвiльного характеру, передбачених законодавством;

–  ведення державного облiку iнфекцiйних хвороб;

–  організація та проведення державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу, монiторингу атмосферного повiтря, поверхневих вод сушi й питної води, ґрунтiв, фiзичних факторів та монiторинг забруднення вод у районах водозаборiв

З метою реалізації першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб працівниками Чернігівського міського Управління з залученнями лабораторного відділу проведено 3505 розслідувань вогнищ інфекційних хвороб та 123 перевірки суб’єктів господарювання в зв’язку з виникненням вогнищ інфекційних хвороб в організованих колективах. З метою виявлення факторів передачі інфекційних захворювань проведені лабораторні бактеріологічні дослідження 152 проб води, 83 зразків продукції, 925 змивів, обстежено 748 контактних осіб по місцю проживання та роботі захворілих. Для здійснення першочергових заходів суб’єктами господарювання та медичними закладами міста, їм надано 57 приписів головного державного санітарного лікаря.

Для розслідування професійних хвороб на об’єктах міста проведені відповідні заходи по одному випадку захворювання. Захворіла медична сестра обласного протитуберкульозного диспансеру, діагноз – туберкульоз.

Випадків масових неінфекційних хвороб та радіаційних уражень в м. Чернігові не реєструвалось.

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводиться у відповідності до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. № 869 “Щодо затвердження критеріїв ступенів ризику у сфері господарської діяльності”.

За 8 місяців поточного року заплановано та здійснено 324 перевірки дотримання санітарного законодавства, з них 110 перевірок об’єктів високого ступеню ризику, 160 перевірок об’єктів середнього ступеню ризику, 54 – низького ступеню ризику.

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводилось і мало відповідальне значення за наступними напрямками роботи:

В ході оздоровчої кампанії перевірені всі оздоровчі заклади та постачальники харчової продукції. Виявлено, що до постачальників продукції включені суб’єкти господарювання, у яких відсутні будь-які потужності для здійснення такої діяльності. Так, до оздоровчого закладу на базі Чернігівського протитуберкульозного санаторію харчову продукцію постачали ФОПи за відсутності у них складських приміщень, спеціального транспорту та працівників. Такі суб’єкти не були погоджені, як постачальники продукції до оздоровчих закладів. З метою недопущення в подальшому таких випадків направлені листи про проведення тендерних процедур за умови наявності в постачальників потужностей, зареєстрованих відповідно до вимог Закону України “Про безпечність та якість харчової продукції”.

В цілому оздоровча кампанія з санітарно-епідеміологічної точки зору була проведена задовільно.

Працівники управління взяли участь у підготовці шкіл до нового навчального року. “Всі школи розпочали роботу своєчасно, акти готовності шкіл нами були підписані. За результатами підготовчої кампанії шкіл та оздоровчих закладів відповідно до вимог державних санітарних правил на ім’я керівників зараз ми готуємо планові завдання по підготовці цих закладів на 2014 рік ”, – прокоментував І. Макаренко.

Змінилася на краще ситуація з проходженням медичних оглядів працівників шкіл, як того вимагає рішення обласної протиепідемічної комісії. Станом на 15 вересня медичний огляд проведений на 96,8% (підлягало 3558, пройшло 3444). Залишилось оглянути 114 працівників. Доцільність таких термінів підтверджується результатами медичних оглядів. При їх проведенні виявлено: одного хворого на кишкову інфекцію, 7 хворих на паразитарні хвороби, 21 носія стафілококу.

При перевірці промислових підприємств основна увага приділялась наявності та відповідності даних лабораторних досліджень повітря робочої зони на робочих місцях, висновків держсанепідекспертизи на обладнання, проведення атестації робочих місць із віднесенням певних категорій працівників до відповідних умов праці згідно з гігієнічною класифікацією умов праці, своєчасному проходженню періодичних медичних оглядів. Перевірки показали, що не на всіх підприємствах виконуються ці вимоги, особливо на підприємствах із невеликою кількістю працюючих та з нескладними технологічними процесами. По виявленим порушенням прийняті відповідні заходи реагування. Проблемним питанням здійснення держсанепіднагляду на промислових підприємствах є взяття їх на облік. В місті велика кількість підприємств, майстерень, де здійснюється діяльність, що по класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД) підлягає здійсненню державного нагляду. В основному ці виробництва здійснюють свою діяльність на правах оренди виробничих приміщень на підприємствах міста, які часто не працюють. Вирішення цього питання лежить у площині реалізації положень законодавства України щодо декларативного принципу здійснення діяльності.

Приділялась значна увага контролю дотримання санітарного законодавства на підприємствах з виробництва харчових продуктів, торгівлі та громадського харчування. Значна кількість цих об’єктів експлуатується фізичними особами підприємцями, які не підлягають плановим перевіркам, що приводить до значного збільшення порушень санітарного законодавства та Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” та відповідно – до обґрунтованих скарг населення. Ці порушення наглядні для пересічних громадян, особливо на ринках міста. “Держсанепідслужба України ініціює дане питання щодо відміни цих обмежень”, – поінформував І. Макаренко.

Головними ж питаннями на харчових об’єктах є наявність та результати державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виконання програм вибіркового стандартного та розширеного санітарного контролю, дослідження показників безпеки та мінімальних специфікацій якості харчових продуктів.

За результатами планових та позапланових перевірок, по виявлених при їх здійсненні порушеннях санітарного законодавства на відповідальних осіб накладено 198 штрафів на суму 151980 гривень.

Відповідно до вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” Чернігівське міське управління є суб’єктом надання адміністративних послуг. До них відносяться:

–  підготовка та видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

–  підготовка та видача експлуатаційного дозволу для потужностей, що виробляють, та (або) здійснюють обіг харчових продуктів;

–  підготовка та видача дозволу (санітарного паспорту) на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання.

За 9 місяців підготовлено та видано 152 дозвільних документів.

Епідемічна ситуація в м. Чернігові за 9 міс. 2013 року була благополучною, якщо не вважати періоду підйому захворюваності на грип ГРВІ.

Захворіло всього на інфекційні хвороби 63589 осіб, це включаючи такі захворювання, як грип, та ГРІ.

Загальний рівень інфекційної захворюваності з грипом та ГРВІ в місті в 2013 році збільшився в порівнянні з попереднім роком на 4,3%, а без грипу і ГРВІ знизився на 29,4%.

Знизилась захворюваність на:

кашлюк з 9вип. (3,1 на 100 тис. нас.) до 0 вип.;
кір з 53 (18,2 на 100 тис. нас.) до 1 (0,34 на 100 тис. нас.) – на 52 вип.;
краснуху з 16 (5,5 на 100 тис. нас.) до 10 (3,4 на 100 тис. нас.) – на 6 вип.;
паротит з 7 (2,4 на 100 тис. нас.) до 3 (1,0 на 100 тис. нас.) – на 4 вип.;
педикульоз з 467 (160,4 на 100 тис. нас.) до 342 (117,6 на 100 тис. нас.) – на 26,7%;
грип з 1299 (446,3 на 100 тис. нас.) до 1077 (370,2 на 100 тис. нас.) – на 17,0%;
вітряну віспу з 2585 (888,08 на 100 тис. нас.) до 1252 (430,4 на 100 тис. нас.) –на 51,54%;
скарлатину з 161 (55,31 на 100 тис. нас.) до 120 (41,3 на 100 тис. нас.) – на 25,42%;
загальний рівень захворюваності без грипу та ГРВІ з 4351 (1492,2 на 100 тис. нас.) до 3064 (1053,3 на 100 тис. нас.) – на 29,4%;
Зросла захворюваність на:

сальмонельоз з 60 (20,6 на 100 тис. нас.) до 74 (25,4 на 100 тис. нас.) – на 23,41%;
шигельоз з 1 (0,3 на 100 тис. нас.) до 12 (4,1 на 100 тис. нас.);
суму гострих кишкових інфекцій з 490 випадків (168,3 на 100 тис. нас.) до 643 (221,0 на 100 тис. нас.) – на 31,3%;
туберкульоз органів дихання з 103 (35,4 на 100 тис. нас.) до 115 (39,5 на 100 тис. нас.) – на 11,72%;
хворобу Лайма з 15 (5,2 на 100 тис. нас.) до 23 (7,9 на 100 тис. нас.) – на 53,4%;
менінгококову інфекцію з 1 (0,3 на 100 тис. нас.) до 3 (1,0 на 100 тис. нас.) – на 2 вип.;
вірусні менінгіти з 0 до 7 (2,4на 100 тис. нас.) – на 7 вип.;;
лептоспіроз з 0 до 2 (0,7 на 100 тис. нас.);
вірусні гепатити з 53 (18,2 на 100 тис. нас.) до 65 (22,3 на 100 тис. нас.) – на22,7%;
ГРВІ з 55422 (19040,4 на 100 тис. нас.) до 59448 (20435,7 на 100 тис. нас.) – на7,3%;
загальний рівень захворюваності з грипом та ГРВІ з 61072 (20945,05 на 100 тис. нас.) до 63589 (21859,2 на 100 тис. нас.) – на 4,3%.
Гострі кишкові інфекції, сальмонельоз

За 9 місяців 2013 року в м. Чернігові зареєстровано 643 випадки гострих кишкових інфекцій проти 490 у 2012 році, що складає відповідно 221,0 та 168,34 на 100 тис. населення (збільшення на 31,3%).

Збільшилась на 44,6% у порівнянні з минулим роком захворюваність дітей на ГКІ, в т.ч.:

організованих дітей до 6 років збільшилась на 64,9% – захворіло за 9 міс. 2013 року 154 дітей (1256,9 на 100 тис. нас.) проти 100 (844,1 на 100 тис. нас.) за 9 міс. 2013 року ;
неорганізованих – на 68,3% – захворіло за 9 міс. 2013 року 237 дітей (2702,7 на 100 тис. нас.) проти 162 (1582,0 на 100 тис. нас.) за 9 міс. 2013 рок.
За 9 міс. 2013 року спалахи та випадки групової захворюваності на кишкові інфекції серед організованих дітей не реєструвались.

В поточному році зареєстровано 12 випадків дизентерії Зонне серед дорослого населення проти 1 випадку в за 9 міс. 2012 року. Всі випадки спорадичні.

Рівень захворюваності на сальмонельоз у місті в поточному році збільшився на 23,4%. Захворіло 74 особи (25,4 на 100 тис. нас.) проти 60 за 9 міс. 2012 року (20,6 на 100 тис. нас.).

Захворюваність на сальмонельоз серед дітей до 17 років збільшилась на 23,5% та склала 21 вип. (47,7 на 100 тис. нас.) проти 17 вип. (38,6 на 100 тис. нас.).

Найбільш вразливими залишаються діти до 4-х років, їх кількість становить майже 70% від загальної кількості захворілих дітей.

Згідно моніторингу на гострі кишкові інфекції в місті найвищі показники середньомісячної та середньоденної захворюваності відмічені у серпні – на 32 тижні.

Захворюваність на ГКІ та сальмонельоз пов’язана:

із вживанням молока та молочних продуктів, придбаних на ринках міста та в інших місцях несанкціонованої торгівлі – 25,0%;
м’яса та м’ясних продуктів – 11,3%;
овочів та фруктів – 21,5%;
решта (яйця, риба, тощо) – 42%.
Кожний другий випадок захворювання на сальмонельоз пов’язаний із вживанням сирих яєць, кожний 4-й – м’яса домашніх тварин та птиці.

Вірусні гепатити

За 9 місяців 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність на вірусні гепатити зросла на 22,7%за рахунок хронічних форм вірусного гепатиту “С” (34 випадки проти 32 ) та ВГ А (15 випадків проти 1).

У поточному році не зареєстровано спалахів вірусного гепатиту А.

Туберкульоз

Епідемічна ситуація по туберкульозу в м. Чернігові залишається напруженою. Тенденції до зниження захворювання не спостерігається, а навпаки спостерігається зростання захворюваності.

За 9 місяців 2013 року захворюваність на туберкульоз органів дихання збільшилась на 11,72%, і становить 115 випадків ( 39,5 на 100 тис.) проти 103 випадків (35,4% на 100 тис.) в 2012 році. Питома вага туберкульозу з виділенням МБТ склала відповідно 66,9% та 69,9%. Захворюваність серед неповнолітніх не реєструвалась.

Зареєстровано 41 випадок рецидиву туберкульозу проти 24 за 9 місяців 2012 року.

Поширюється захворюваність на мультирезистентний туберкульоз серед хворих, у яких вперше діагностований туберкульоз, і вона складає 34,9% від загальної захворюваності на активний туберкульоз, біля 20% хворих мають ВІЛ-асоційований туберкульоз.

Померло від різних форм туберкульозуза 9 місяців – 14 осіб (4,3 на 100 тис. нас) проти 13 (3,9 на 100 тис. нас)за аналогічний період минулого року, зростання смертності на 10,2%.

Всього на обліку по місту перебуває 175 хворих на заразні форми туберкульозу. Більшість цих хворих відноситься до соціальних груп ризику і становить загрозу подальшого розповсюдження туберкульозу.

Показник охоплення профілактичними оглядами за 9 місяців 2013 року склав 91022 чол. з 120698 від річного плану – 75,4% проти 71,6% в минулому році.

Питома вага виявлених хворих з активною формою туберкульозу органів дихання при профоглядах склала 39,4% (в 2012 році – 30,5%).

Сказ

За 9 місяців 2013 року до травматологічних пунктів м. Чернігова за медичною допомогою з приводу покусів тваринами звернулось 644 чол. (за аналогічний період 2012 року – 831 чол.), з них 155дітей. Незважаючи на зменшення випадків покусів, кількість людей, травмованих бродячими тваринами ( котами, собаками) залишається на досить високому рівні – 38,8%. В основному, вони відбуваються в місцях масового скупчення людей: на автобусних зупинках, на ринках, біля магазинів, аптек, проте, все частіше, трапляються випадки покусів і біля під’їздів житлових будинків. Частина потерпілих змушена вести спостереження за тваринами 10 діб, а інші розпочинають антирабічні щеплення через неможливість спостерігати за ними (тварина зникла, або потерпілий не запам’ятав її). Так, з цього приводу, щеплення було призначено 89 потерпілим, що на 16 чол. менше у порівнянні з 2012 роком.

Вогнищ сказу на території міста не зареєстровано. Проте, в зв’язку з постійним збільшенням чисельності бродячих тварин, епізоотична ситуація залишається нестабільною.

Чернігівське міське Управління з залученням працівників Чернігівського міського відділу лабораторних досліджень організовує та здійснює державний соціально-гігієнічний моніторинг.

Державний санітарно-гігієнічний моніторинг – це система спостереження, аналізу, та оцінки і прогнозу стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, а також виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини.

Порядок проведення державного санітарно-гігієнічного моніторингу затверджено постановою КМ України від 22 лютого 2006 року № 182. Моніторинг проводиться на державному рівні на основі розробленої і затвердженої МОЗ за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади методик, а також санітарних правил та інших методичних документів. Моніторинг проводиться з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення і використовується для складання соціально-економічних прогнозів.

У рамках проведення моніторингу у м. Чернігові Держсанепідслужбою виконуються дослідження стану забруднення об’єктів навколишнього середовища:

води питної централізованого водопостачання (санітарно-хімічні, бактеріологічні, паразитологічні дослідження);
води поверхневих водойм (санітарно-хімічні, бактеріологічні, паразитологічні дослідження);
харчових продуктів (санітарно-хімічні, мікробіологічні, радіологічні показники, мінімальні специфікації якості);
атмосферного повітря (вміст шкідливих хімічних речовин);
ґрунту (санітарно-хімічні, бактеріологічні, паразитологічні дослідження).
Дані проведених лабораторних досліджень за 8 місяців 2013 р. свідчать, що стан забруднення навколишнього середовища залишається відносно стабільним.

Питна вода централізованого водопостачання

Вода, яку вживає населення міста, має задовільні органолептичні властивості та безпечна в епідемічному відношенні.

Але іноді виявляються перевищення рівнів хімічних речовин, зокрема заліза, що в більшості випадків зумовлено надлишковим їх вмістом у водоносних горизонтах, де формуються підземні води. Підвищений вміст заліза в питній воді погіршує тільки її органолептичні властивості, не має фізіологічного та токсикологічного значення. Вміст нітритів та нітратів у водопровідній воді знаходиться в межах нормативів.

За даними лабораторних досліджень за 9 місяців поточного рокуякість питної води по мікробіологічних показниках залишається стабільною і становить 0,1% відхилень від вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” і 0,9% за аналогічний період 2012 р. В той же час якість питної води за хімічними показникамипокращилась за рахунок переважного використання КП “Чернігівводоканал” води більш якісного водоносного горизонту (нижньокрейдового замість бучакського) і становить 1,9% проб із відхиленнями від вимог ДСанПіНу в 2013 р. та 7,3% за аналогічний період2012 р.

Щорічно відмічається погіршення якості питної води за рахунок вторинного забруднення її в водопровідній мережі, де більше 45% мереж знаходиться в незадовільному санітарно –технічному стані. Це призводить до виникнення поривів і переломів водопровідної мережі, утворюючи небезпеку в епідемічному відношенні.

Сприяють погіршенню якості води не 100% закільцювання зовнішніх водопровідних мереж та застій води у внутрішньобудинкових мережах житлових будинків через незаселеність ряду квартир новобудов, особливо верхніх поверхів, а також економію використання води споживачами при наявності водолічильників. Незважаючи на актуальність, до цього часу не вирішене питання лабораторного контролю якості проведення промивок зовнішніх та внутрішньобудинкових водопровідних мереж із відбором проб питної води у квартирах мешканців житлових будинків.

Вода поверхневих водойм

Під контролем Держсанепідслужби міста знаходиться 4 постійних створа водойми I категорії (р. Десна) та 4 постійних створа водойм IIкатегорії (р. Стрижень та р. Білоус).

За результатами лабораторних досліджень відсоток відхилень проб води відкритих водойм від вимог СанПиН № 4630-88 “Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения” за 9 місяців поточного року становить 33,3% за хімічними показниками і 83,3% за мікробіологічними показниками (відповідно 41,4% та 79,2% за аналогічний період 2012 р.).

За результатами лабораторних досліджень визначалися перевищення у воді вмісту розчиненого кисню, азоту аміаку та хлоридів, окислюваності, БСК20, переважно у 2-х створах р. Десна (район Бобровиця, рятувальна станція), 2-х створах р. Стрижень (район Ялівщина, устя), 1-му створі р. Білоус (нижче скиду стічних вод каналізаційних очисних споруд КП “Чернігівводоканал”).

Причинами погіршення якості води відкритих водойм є, зокрема, надходження забруднень із прилеглих до річок територій міста внаслідок незадовільного утримання прибережних захисних смуг; незадовільний благоустрій місць масового відпочинку населення; вплив скидів стічних вод із каналізаційних очисних споруд.

Ґрунт

Проводяться систематичні моніторингові дослідження по затверджених контрольних точках у межах житлової забудови (прибудинкова територія, дитячі майданчики, дошкільні дитячі заклади), в зоні впливу промпідприємств і автомагістралей, полігону твердих побутових відходів, в межах пляжу “Золотий берег”. Згідно даних лабораторних досліджень за 9 місяців поточного року у 26,01% проб ґрунту відзначалося перевищення санітарно-гігієнічних нормативів по мікробіологічним показникам, у т.ч. – 16,6% у житловій забудові, 62,5% – у зоні впливу промпідприємств, 25,0% – у зоні впливу автотранспорту.

Забруднення ґрунту може призвести до забруднення води, харчових продуктів через природний кругообіг факторів навколишнього середовища.

Внесення змін у систему санітарної очистки дозволило в останні роки значно покращити санітарний стан територій мікрорайонів міста, однак наявні певні недоліки в організації санітарної очистки міських територій:

– набуває гостроти питання миття та дезінфекції контейнерів для зберігання побутових відходів, яке з моменту впровадження контейнерної системи видалення відходів залишається невирішеним;

– не організоване роздільне збирання відходів від населення та установ як вторинної сировини, як це регламентовано законодавством України;

– повільно ведеться монтаж технологічного обладнання установки утилізації рідких відходів ставків-накопичувачів токсичних виробничих відходів, що не дозволяє уникнути забруднення ґрунтової води по, зокрема, вмісту хлору, магнію, заліза, натрію, фенолу, капролактаму, формальдегіду, СПАР;

– не вирішені питання поводження з відходами тваринного походження та специфічними лікарняними відходами згідно вимог чинного законодавства.

“Для вирішення зазначених питань вважаємо за необхідне прискорити розробку нової схеми поводження з відходами міста з урахуванням діючого законодавства у цій сфері”, – акцентував увагу головний санітарний лікар.

Атмосферне повітря

Лабораторні дослідження атмосферного повітря проводяться на 9 підфакельних та 6 маршрутних постах з визначенням 12 інгредієнтів.

Питома вага досліджених проб із перевищенням ГДК складає 5,3% (в 2012 році – 4,6%).

Перевищення ГДК забруднюючих речовин в зоні впливу підприємств у поточному році не виявлене.

Забруднення атмосферного повітря відбувається за рахунок збільшення викидів автотранспорту, про що свідчать результати досліджень в зоні транспортних магістралей – 10,2% Так, перевищення в контрольних точкахгранично допустимої концентрації по вмісту пилу визначались у 20,5% проб (проспект Перемоги у районі ДНЗ № 24, проспект Миру у районі колегіуму № 11, площа Перемоги), по вмісту оксиду вуглецю – 23,1% проб (вул. Любецька у районі ЗНЗ № 13, проспект Миру у районі колегіуму № 11, площа Перемоги), по вмісту сірчистого ангідриду – 7,6% проб (проспект Миру в районі колегіуму № 11).

Шум

Інструментальні виміри рівнів еквівалентного шуму у зоні впливу підприємств та транспортних магістралей проводяться в 15 визначених точках.

У поточному році перевищення рівнів шуму на території житлової забудови внаслідок роботи технологічного обладнання підприємств не зареєстровано.

Однак у порівнянні з минулим роком відмічається збільшення шумового навантаження на деяких автомагістралях міста, зокрема по вул. Любецькій у районі ЗНЗ № 13 (з 73 дБ А в 2012 р. до 75 дБ А в 2013 р.), по пр. Перемоги в районі ДНЗ № 24 (з 74 дБ А в 2012 р. до 77 дБ А в 2013 р.), по вул. Щорса в районі площі Перемоги (з 69 дБ А в 2012 р. до 76 дБ А в 2013 р.).

Харчові продукти

З 61 проби молочних продуктів вітчизняного виробництва досліджених за мікробіологічними показниками дві (3,3%) не відповідає нормативам (за аналогічний період минулого року – відповідно 4 та 3,8%).

Із 161 проби м’ясних продуктів вітчизняного виробництва досліджених за мікробіологічними показниками дві (1,2%) не відповідає нормативам (за аналогічний період минулого року – відповідно 3 та 1,9%).

Було досліджено 720 проб харчових продуктів за мінімальними специфікаціями якості, 124 проби – за санітарно-хімічними показниками, 15 проб – за радіологічними показниками. Незадовільних результатів не було.

Із 125 змивів, взятих з об’єктів довкілля (на підприємствах харчової промисловості, торгівлі та громадського харчування), 1 (0,8%) не відповідає вимогам нормативних документів (за аналогічний період минулого року – відповідно 2 та 0,8%).

За висновком начальника Чернігівського міського Управління Головного управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області, санітарно-епідемічна ситуація в місті в поточному році залишається благополучною, а санепідслужба міста продовжує роботу з забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.


За інформацією міського Управління Головного управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області

 

 

Останні новини Чернігівщини

За минулу добу в Чернігівській області вакциновано 10 осіб

За минулу добу в Чернігівській області вакциновано 10 осіб 21:18

За інформацією Чернігівського обласного центру громадського здоров’я, станом на 12 квітня в області вакцинація від коронавірусу охопила 7036 осіб.

Виявлено 255 нових випадків COVID-19

Виявлено 255 нових випадків COVID-19 20:40

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 12 квітня в області зафіксовано 255 нових випадків COVID-19.

Щодо захворюваності на ГРВІ та грип. Офіційно

Щодо захворюваності на ГРВІ та грип. Офіційно 16:48

З початку епідсезону по Чернігівській області перехворіло 12,6% населення.

На кордоні з Білоруссю у сховку вантажівки виявили широкий асортимент запчастин до верстатів з обробки дерева та металу

На кордоні з Білоруссю у сховку вантажівки виявили широкий асортимент запчастин до верстатів з обробки дерева та металу 16:19

Учора в пункт пропуску «Нові Яриловичі» на виїзд з України прибув громадянин України на вантажівці «Volvo».

Чернігівець без водійський прав та з ознаками алкогольного сп’яніння скоїв ДТП

Чернігівець без водійський прав та з ознаками алкогольного сп’яніння скоїв ДТП 14:20

Вчора, близько 19-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Маліновського сталася дорожньо-транспортна пригода – легковик Daewoo Nubira зіткнувся з електроопорою та перекинувся. За вказаною адресою негайно виїхав один з екіпажів патрульної поліції.