Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Неділя, 2 жовтня, 06:38:21

Влітку минулого року оздоровлено 16694 дитини міста Чернігова, або 73,3 % від загальної кількості

28.01.2015   11:50

Про підсумки оздоровчої кампанії дітей та молоді м. Чернігова за 2014 рік на розширеній міській нараді 28 січня інформував начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради Валерій Семенець.

Упродовж останніх одинадцяти років питанню забезпечення дітей та учнівської молоді літнім оздоровленням та відпочинком приділяється значна увага з боку державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядуван­ня. Адже турбота про здоров'я дітей є чи не основним показником ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Отже, головним завданням сьогодні є ефективне поєднан­ня зусиль органів влади, підприємств та установ міста щодо організації оздо­ровлення дітей з метою покращення якості надання оздоровчих послуг та збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлен­ня, і перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтри­мки.

В. Семенець підкреслив, що у місті забезпечено функціонування дієвої системи, до складу якої, крім відділу у справах сім‘ї та молоді, входять: управління освіти, управління охорони здоров’я, міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, Деснянська та Новозаводська районні у м. Чернігові ради (служби у справах дітей і управління праці та соціального за­хисту населення).

Ключовим аспектом цієї діяльності є взаємообмін інфор­мацією та координація спільної роботи. Прикладом такої спільної роботи є діяльність міської комісії з перевірок оздоровчих закладів щодо їх готовності до прийому дітей на літній відпочинок та оздоровлення, персональний склад якої затверджено розпорядженням міського голови. Функції щодо збору, уза­гальнення даних перебігу оздоровчої кампанії та інформування з цих питань покладено на наш відділ.

З метою забезпечення скоординованої діяльності та виконання усіх по­ставлених завдань щодо проведення оздоровчої кампанії, був розроблений та затверджений план заходівщодо організації літнього оздоровлення та відпо­чинку дітей м. Чернігова влітку 2014 року, основні складові якого:
-  проведення підготовчих заходів;
-  забезпечення першочергового та максимально можливого оздоров­лення дітей соціально уразливих категорій;
-  забезпечення повноцінного медичного обслуговування, виховної та профілактичної роботи;
-  обмін інформацією щодо перебігу оздоровчої кампанії, висвітлення її у засобах масової інформації та забезпечення відповідної звітності.

А аналізувати перебіг та підсумки оздоровчої кампанії прийнято за та­кими показниками:
-   кількість дітей, яким надані оздоровчі та відпочинкові послуги (в т.ч. дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки);
-   місцева оздоровча база;
-   фінансове забезпечення оздоровчої кампанії.

Сьогодні в місті проживають 22785 дітей шкільного віку. Задачі, що ставилися Президентом та Урядом країни, - це охоплення заходами оздоровлення та відпочинку не менше, ніж 73% дітей. Влітку 2014 року було оздоровлено 16694 дитини, або 73,3% від загальної кількості.

Доповідач вказав на деякі труднощі при виконанні планових завдань, а саме:
-    подорожчання послуг закладів відпочинку та оздоровлен­ня;
-    втрата оздоровчої бази АРК;
-    відмова батьків від оздоровлення дітей далеко від місця проживання у зв’язку із ситуа­цією у країні;
-    недосконалість на загальнодержавному рівні системи обліку дітей, що оздоровлюються.

Значну частину дітей, які отримали послуги оздоровлення та відпочинку, склала учнівська молодь соціально уразливих категорій, зокрема:
-    діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
-    інваліди;
-    постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-    діти з багатодітних та малозабезпечених сімей;
-    діти, які перебувають на диспансерному обліку;
-    обдарована та талановита учнівська молодь.

У результаті цієї роботи понад 3 тисячі дітей цих категорій було охоп­лено заходами літнього відпочинку.

Місцеву оздоровчу базу влітку цього року складали:
-    Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Зелений гай»;
-    відділення дитячого оздоровлення санаторного типу «Дружба» Чер­нігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради;
-    заклад охорони здоров'я «Реабілітаційний центр «Відродження»;
-    34 пришкільні табори.

Усього на місцевій оздоровчій базі отримали послуги відпочинку та оздоров­лення 2982 дитини.

Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій “Зе­лений гай”, що розташований у со­сново-березовому лісі біля річки Білоус в районі Старої Подусівки, прийняв цього літа на оздоровлення 480 дітей, серед них 150 дітей з міста Чернігова. У Центрі медико-соціальної реабілітації “Відродження” було оздоровлено 90 дітей нашого міста. У відділенні дитячого оздоровлення санаторного типу «Дружба» Чер­нігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради оздоровлено 540 че­рнігівських дітей.

Влітку працювало 34 пришкільних табори. Педагоги шкіл разом з пра­цівниками комунального підприємства «Шкільне» забезпечили повноцінний відпочинок 1827 юним чернігівцям у червні минулого року. Це 8 % від загальної кілько­сті дітей шкільного віку. Пришкільні табори виконують дуже важливу соціальну функцію - забезпечення змістовним дозвіллям дітей, триразовим гарячим збалансованим та раціональним харчу­ванням, відпочинком, культурною, програмою та медичним обслуговуван­ням. Це дає підстави відносити такий вид діяльності до нормативно визначе­ного літнього відпочинку в закладах з денним перебуванням.

При організації цієї роботи керівники шкіл відповідально ставилися до першочергового зарахування у пришкільні табори учнів пільгових категорій. Всього було оздоровлено 938 дітей пільгових категорій: 44 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклуван­ня, 49 дітей - інвалідів, 306 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 339 дітей талановитих та обдарованих, 2 дитини батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків, 49 - постраждалих від Чорнобильської ката­строфи, 149 - що перебувають на диспансерному обліку.

Спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та мо­лоді спільно з волонтерами були проведені профілактичні заходи та індиві­дуальну роботу у відділенні дитячого оздоровлення санаторного типу «Дру­жба» Чернігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради та облас­ному дитячому протитуберкульозному санаторії «Зелений гай». Всього під час літнього відпочинку проведено 31 соціально-профілактичний захід, в яких взяли участь близько 711 дітей, надані більше тисячі соціальних пос­луг. Проведено 79 ігротек на вулицях міста, охоплено 1293 дитини.

З міського бюджету на проведення оздоровчої кампанії в 2014 році бу­ло використано 2,221 млн. грн. З них: 453,6 тис. грн. - на організацію оздоровлення дітей міста в закладі охорони здоров'я «Реабілітаційний центр «Відродження»; 1,048 млн. грн. - на організацію оздоровлення дітей у відділенні дитячого оздоровлення санаторного типу «Дружба» Чернігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради та 587,6 тис. грн. - на відпо­чинок школярів у пришкільних таборах, 97,4 тис. грн. - на відпочинок шко­лярів в оздоровчому таборі "Дивосвіт" за направленням управління освіти Чернігівської міської ради та 33,6 тис. грн. - на відпочинок дітей в оздоров­чому таборі "Дивосвіт" за направленням відділу у справах сім'ї та молоді Че­рнігівської міської ради.

Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, одним з основних суб'єктів оздоровчої роботи в місті, цього року також було оздоровлено 1885 дітей та витрачено 5438,00 тис. грн. Діти, чиї батьки є страхувальниками фонду, мали можливість відпочити влітку в оздоровчих закладах як у межах, так і за межами області.

Відділом у справах сім’ї та молоді Чернігівської міської ради діти на­правлялися на оздоровлення та відпочинок до кращих оздоровчих закладів України: Українського дитячого центру «Молода гвардія» за путівками, на­даними Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, а також до дитячого санаторію «Сперанца» (смт. Сергіївка Одеської області), дитячого оздоровчого закладу «Космос» (м. Миколаїв) та дитячих санаторіїв та таборів «Сузір’я», «Остреч», «Дивосвіт» (Чернігівська область) за путівками, нада­ними управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації. Таким чи­ном, відділ здійснив оздоровлення понад 170 дітей міста соціально уразливих категорій, серед них: 31 дитина сирота та позбавлені батьківського піклуван­ня, 67 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 3 дитини перебувають на д/обліку, 3 дитини-інваліда, 72 дитини талановитих та обдарованих.

Внаслідок збільшення вартості оздоровчих послуг та харчування в минулому році не вдалося збільшити кількість оздоровлених дітей за бю­джетні кошти. Заплановане на поточний рік державними органами влади подальше планове збільшення кількості оздоровлених дітей при запланова­ному скороченні фінансування є досить складним до виконання на місцях без державної підтримки, зазначив доповідач.

Виконати планові показники 2014 році вдалося за­вдяки значному внеску в оздоровлення чернігівських дітей профспілок, гро­мадських організацій, благодійних фондів та релігійних громад, які організо­вують традиційний відпочинок для дітей як на курортах України, так і за її межами.

В цьому контексті варто згадати обласне відділення Дитячого фонду України та римо-католицьку громаду, які направляють дітей соціально- вразливих категорій для оздоровлення за кордон, а саме до Італії, Польщі, Швейцарії та ін.

Для успішного здійснення оздо­ровчої кампанії 2015 року, за словами В. Семенця, необхідно вирішення наступних питань:

- забезпечення чіткого планування та координації діяльності виконав­чих органів міської ради щодо проведення оздоровчої кампанії поточного року;

- подальше сприяння першочерговому оздоровленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постражда­ли внаслідок чорнобильської катастрофи, дітей з багатодітних та малозабез­печених сімей, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, які перебувають на диспансерно­му обліку, а також обдарованих і талановитих дітей,

- відпрацювання ефективної системи персонального обліку дітей, що охоплюються заходами відпочинку та оздоровлення, в тому числі й дітей со­ціально уразливих категорій;

- більш активне висвітлення ходу оздоровлення дітей міста в засобах масової інформації.

Останні новини Чернігівщини

Сприяв ворогу у здійсненні збройної агресії проти України 22:18

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури 30.09.2022 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця с. Буянки Чернігівського району за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та незаконного зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Трофейна російська техніка тепер захищатиме чернігівську землю 22:13

Вісімнадцять одиниць ворожої техніки стали трофеями військовослужбовців оперативного командування «Північ» під час активної фази оборони обласного центру.

Нарубали лісу на 3 мільйони 22:01

Завдали державі збитків на понад 3 мільйони гривень: поліція Чернігівщини скерувала до суду справу щодо незаконної порубки лісу організованою злочинною групою

Чернігівські атлети вибороли дві бронзові медалі на командному чемпіонаті України з легкої атлетики 21:46

Чернігівські атлети вибороли дві бронзові медалі на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп, що проходив у Львові з 24 по 26 вересня 2022 року

У Ніжинській громаді стартує проєкт з розвитку мобільності 21:41

Ніжинська громада зустрічала гостей - експертів з питань планування, проєктування та організації велосипедної інфраструктури від Bike City consulting.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини